Adwokat Opole – Kancelaria

Program Dobry start, czyli 300 +. Kiedy i komu przysługuje?

300 PLUS to świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Dobry start, który został wprowadzony w 2018 r. Świadczenie to wypłacane jest raz w roku na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny, niezależnie od dochodu. Wniosek o przyznanie 300 + złożyć może rodzic, opiekun prawny dziecka, jak również […]

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju jest częścią programu „tarcza antykryzysowa”. Jest to pomoc finansowa skierowana do pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. Tarcza finansowa PFR ma za zadanie ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju jest częścią programu „tarcza antykryzysowa”. Jest to pomoc finansowa skierowana do pracowników, […]

Bezzwrotne granty na ratowanie firm dla przedsiębiorców z województwa opolskiego

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego uruchomiło program bezzwrotnych grantów w wysokości od 23.500 zł do ponad 164.000 zł. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej Grant przyznawany jest […]

Tarcza antykryzysowa 4.0

W dniu 04 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Wprowadza ona kolejne ważne zmiany nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale także dla stowarzyszeń i banków.  Pierwszą z wprowadzonych zmian jest możliwość zaciągnięcia przez przedsiębiorców  kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Zgodnie z zapisami tarczy 4.0 banki będą mogły udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów. […]

Tarcze antykryzysowe – podsumowanie

Tarcze antykryzysowe wprowadzone przez polski rząd miały przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom w trudnym dla nich okresie pandemii wirusa SARS-COV-2.  Niniejszy artykuł opracowany przez nasza kancelarię w Opolu stanowi podsumowanie najważniejszych rozwiązań wprowadzonych przez tarcze 1.0, 2.0 i 3.0. Jedną z największych ulg dla przedsiębiorców jest zwolnienie ze składek ZUS. 1. Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może umorzyć […]

OPŁATY ZA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII​

W obecnym stanie prawnym postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej nie przewidują rozwiązań pozwalających na jednoznaczne rozwiązanie problemu opłat za żłobki i przedszkola w czasie gdy pozostają one zamknięte z powodu pandemii. Tworzy to sytuację, w której rozwiązania można poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego w tym celu możemy Państwu pomóc w naszej kancelarii w Opolu a nasi […]

Tarcza antykryzysowa, dodatek mieszkaniowy​

Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa ma także swój wymiar społeczny. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom ponadjednostkowym, polski rząd przygotował projekt przewidujący dodatki mieszkaniowe. Kto może skorzystać z rozwiązania łagodzącego skutki pandemii w postaci dodatku mieszkaniowego? Kancelearia Prawna w Opolu postara się odpowiedzieć na to pytanie. Rządowy projekt przewiduje możliwość złożenia między 1 lipca […]

Zwolnienie z ZUS

Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa niewątpliwie negatywnie wpłynie na gospodarkę nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Problem mają nie tylko pracownicy, ale także – a może przede wszystkim – pracodawcy, czyli przedsiębiorcy. Rząd polski w tej sytuacji wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i umożliwia im 3-miesięczne zwolnienie z opłacenia należności z […]

Mikropożyczka -Adwokat Opole

W związku z aktualną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 polski rząd wprowadził szereg regulacji umożliwiających przedsiębiorcom „przetrwanie” na rynku w tym ciężkim okresie. W poprzednim artykule nasza kancelaria prawna w Opolu pisała o możliwości zwolnienia ze składek na ZUS, w tym natomiast opiszemy na czym polega rządowa pomoc w postaci mikropożyczki w wysokości […]

Wynagrodzenie pracownika w okresie epidemii

Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy. Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W […]

Przewiń do góry