Kredyty frankowe

adwokat opole

Nasza kancelaria w Opolu zajmuje się również sprawami związanymi z kredytami frankowymi. Sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach z pewnością uległa zmianie dnia 3 października 2019 r., kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubaków. W wyroku tym TSUE odnosi się do szeroko rozumianych klauzul…

czytaj więcej

Stwierdzenie nabycia i działu spadku – Kancelaria Prawna Paweł Hiper i Sebastian Hajdas

adwokat opole

W polskich ustawach nie istnieje żaden przepis, który nakazywał przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Po co zatem się je przeprowadza i kiedy? Sąd stwierdza nabycie spadku na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Krąg osób posiadających taki interes jest bardzo szeroki. Oprócz samych spadkobierców wniosek może złożyć…

czytaj więcej

Zadośćuczynienie

adwokat opole

Zadośćuczynienie – najogólniej rzecz ujmując – jest świadczeniem, które przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody na osobie o charakterze niemajątkowym. Rolą zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Nie należy mylić pojęcia zadośćuczynienia z odszkodowaniem. Niestety w języku potocznym stosowane są zamiennie, a tym samym mylone ze sobą….

czytaj więcej

Świadczenie 500+ na każde dziecko

adwokat opole

16 maja 2019r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację tzw. „ustawy o 500 plus”. Zgodnie z zapowiedziami, świadczenie w wysokości 500zł będzie przysługiwać również na pierwsze dziecko. Zatem uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Aby uzyskać prawo do pobierania świadczenia…

czytaj więcej

Kontynuacja działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy – ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

adwokat opole

Nasza kancelaria prawna – adwokat opole, przedstawia kolejny z cyklu autorskich artykułów prawnych. Dnia 25 listopada 2018r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Ma ona za zadanie pomóc w sprawnym  funkcjonowaniu firmy po śmierci jej właściciela. Ustawa ta bowiem umożliwia osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ustanowienie…

czytaj więcej

Szkoda w pojeździe

adwokat opole

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują dwie możliwości naprawienia szkody. Jest to albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata odpowiedniej sumy. O ile zastąpienie utraconego dobra innym jest możliwe niemal zawsze, to sytuacja komplikuje się, gdy naprawienie szkody wynika z obowiązkowego ubezpieczenia OC i dotyczy naprawy samochodu. Sprawcę szkody zastępuje zakład ubezpieczeń. A…

czytaj więcej

Alimenty

adwokat opole

Niewątpliwie instytucja, jaką jest obowiązek alimentacyjny, znana jest chyba każdemu z nas. Jednym z najczęściej występujących rodzajów alimentów są alimenty dla dzieci. Warto jednak pamiętać, że prawo polskie stanowi bardzo duży krąg osób uprawnionych do żądania świadczeń alimentacyjnych. Wśród nich znajdują się rodzice, rodzeństwo, a nawet powinowaci. Należy również mieć…

czytaj więcej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie – najogólniej rzecz ujmując – jest świadczeniem, które przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody na osobie o charakterze niemajątkowym. Rolą zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Nie należy mylić pojęcia zadośćuczynienia z odszkodowaniem, które niestety w języku potocznym stosowane są zamiennie, a tym samym mylone ze…

czytaj więcej

Rozwód

adwokat opole

Rozwód zgodnie z definicją prawną jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo, obok unieważnienia i śmierci współmałżonka. W polskim prawie rozwody orzekane są przez Sądy Okręgowe. Sąd może orzec rozwód ważnego związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obojga małżonków

czytaj więcej

Dozór elektroniczny

adwokat opole

Jest o tyle specyficzny, że skazany odbywa swoją karę z istotnymi ograniczeniami i pod kontrolą, ale na wolności.System ten pozwala na kontrolowanie zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym

czytaj więcej