Month

marzec 2020
Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy. Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W...
Read More
W aktualnej sytuacji w kraju, podczas stanu epidemii, rząd polski wprowadził obowiązkowa 14 dniową kwarantannę dla osób przekraczających polską granicę. Niestety, dotychczas sytuacja takich osób pozostawał niejasna, a to ze względu na fakt, że nie dostawały one żadnego dokumentu potwierdzającego kwarantannę od sanepidu czy lekarza, a zgodnie z przepisami tylko w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń...
Read More