Program Dobry start, czyli 300 +. Kiedy i komu przysługuje?

300 PLUS to świadczenie przyznawane w ramach rządowego programu Dobry start, który został wprowadzony w 2018 r.

Świadczenie to wypłacane jest raz w roku na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny, niezależnie od dochodu.

Wniosek o przyznanie 300 + złożyć może rodzic, opiekun prawny dziecka, jak również osoba pełnoletnia – ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją i ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Programem objęci są uczniowie, którzy nie ukończyli 20 roku życia, pobierający naukę w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej ponadgimnazjalnej — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie przysługuje do 24 roku życia.

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola. Wniosek o 300+ składa jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka. Jeżeli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu oraz sprawują opiekę naprzemienną, możliwe jest złożenie wniosku przez każdego z nich i wówczas kwota świadczenia dzielona jest po połowie na każdego z rodziców, to jest po 150 zł. Wnioski składać można już od 1 lipca.

Jednakże do końca lipca można je złożyć tylko online, od sierpnia natomiast rusza możliwość złożenia wniosku także w formie papierowej.

Wniosek w formie online można złożyć za pomocą portalu Emp@tia lub za pomocą bankowości elektronicznej. W formie papierowej wniosek składa się bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty polskiej. Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia świadczenie otrzymają do 30 września, natomiast świadczenia dla osób, które złożyły wnioski po 31 sierpnia będą wypłacane nawet z dwumiesięcznym opóźnieniem.

Co niezmiernie istotne, wnioski należy składać do 30 listopada.

Co niezmiernie istotne, wnioski należy składać do 30 listopada. W razie problemu z wypełnieniem wniosku lub ubieganiem się o świadczenie z programu Dobry Start, Adwokat Opole udzieli pomocy na każdym etapie sprawy – Kancelaria Prawna Adwokat Paweł Hiper i Radca Prawny Sebastian Hajdas.

Related Posts