Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi w naszej kancelarii w Opolu ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy przede wszystkim od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu jej trwania.

Celem określenia przybliżonych kosztów związanych z prowadzeniem konkretnej sprawy, jak również oceny ryzyka, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonujemy jej wstępnej analizy.

Proponujemy Państwu następujący sposób dokonywania rozliczeń przez naszą kancelarię adwokacką w Opolu:

Wynagrodzenie ryczałtowe – w tym przypadku wynagrodzenie stanowi jednorazowa opłata za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy). Wysokość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w danej sprawie.

Wynagrodzenie godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego Klienta. Ta forma rozliczeń jest zazwyczaj wybierana przez podmioty gospodarcze. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.

Ryczałt miesięczny – ta forma wynagrodzenia głównie stosowana jest w stosunku do Klienta, z którym podpisana zostaje umowa o stałą obsługę prawną, w której szczegółowo określony zostaje zakres pomocy prawnej.

Premia za sukces – może być stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie. Tego typu wynagrodzenie stosowane jest szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji należności.

Adwokat Opole – Kancelaria Prawna Hajdas

https://kancelaria-hajdas.pl