Upadłość konsumencka, czym jest i kto może złożyć wniosek o ogłoszenie takiej upadłości? – Adwokat Opole odpowie na to pytanie.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe wytoczone przez osoby prywatne mające na celu oddłużenie z całego lub części zadłużenia, których konsument nie będzie w stanie spłacić. Co istotne, upadłość dotyczy tylko długów istniejących przed datą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje niewypłacalność dłużnika. Jest to sytuacja, w której miesięczne dochody wnioskodawcy nie pozwalają na jednoczesną spłatę zadłużenia i utrzymanie samego siebie i rodziny.

Okoliczność tak oczywiście będzie badana przez Sąd, dlatego warto już w samym wniosku uzasadnić i opisać swoją sytuację finansową. Wniosek o ogłoszenie upadłości kieruje się do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej.

Należy pamiętać, iż we wniosku tym należy wypisać cały swój majątek, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Wniosek składa się na odpowiednim formularzu, możliwym do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości bądź też stronie sądu.

Podlega on opłacie w wysokości 30 zł. Dłużnik musi mieć świadomość konsekwencji złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oprócz tych pozytywnych, tj. umorzenia części lub całości zadłużenia, sąd może także ustalić, że konieczne będzie pozbycie się majątku dłużnika (mieszkania, samochodu lub innych wartościowych ruchomości), w celu spłaty długów.

Co wymaga wyraźnego podkreślenia – nie każde ogłoszenie upadłości konsumenckiej kończy się umorzeniem całości zadłużenia.

Sąd indywidualnie ocenia każdą sprawę i w zależności od okoliczności sprawy, zadłużenia może zostać umorzone w części, w całości lub nie zostać umorzone wcale. Jednakże wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości to dopiero pierwszy etap „oddłużania” dłużnika.

Następnie sprawą zajmuje się syndyk, który dokonuje likwidacji majątku dłużnika oraz sprawdza listę wierzycieli. Po dokonaniu powyższych czynności przez syndyka sąd wydaje postanowienie o planie spłaty długów. Jeżeli sytuacja dłużnika jest ciężka i uniemożliwia dokonywania spłat, sąd może umorzyć zobowiązania dłużnika i wówczas postępowanie może przebiec o wiele szybciej i bez realizacji planu spłaty. 

Jednakże należy pamiętać, iż z reguły postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje trudne, żmudne i rozległe w czasie. Samo sporządzenie wniosku dla osoby nieznającej przepisów prawa może pozostawać trudne.

Dlatego warto zasięgnąć pomocy prawnika – adwokat Opole chętnie pomoże w sporządzeniu wniosku i poprowadzeniu sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Related Posts