Adwokat Opole tel. +48 662 022 477

Kancelaria Prawna w Opolu

Jako skuteczni prawnicy w Opolu, świadczymy usługi w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej firm, zapewniamy doradztwo i udział w negocjacjach handlowych.
Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, świadczonej profesjonalnie, skutecznie i szybko

Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Nasz zespół

Nasze usługi

Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo gospodarcze

Dziś do prawidłowej obsługi prawnej przedsiębiorców nie wystarczy wyłącznie znajomość przepisów. Konieczne jest również praktyczne doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Połączenie tych dwóch cech znajdziecie Państwo w zespole naszej kancelarii. 

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na inny podmiot. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo rodzinne

Ustalimy taktykę prowadzenia procesu przed sądem i pouczymy o przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie, będziemy sporządzać wszystkie niezbędne pisma procesowe i reprezentować Cię na rozprawach.  Sporządzimy środki odwoławcze, przeprowadzimy negocjacje lub doprowadzimy do mediacji, pomożemy w sporządzeniu planu wychowawczego.

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo karne

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne obejmuje zespół norm prawnych, które za pomocą kary – jako zasadniczego środka przymusu państwowego spośród przewidzianych w tych normach – chronią stosunki społeczne przed czynami społecznie szkodliwymi zwanymi przestępstwami.

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo cywilne

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

czytaj ...
Google i Facebook

Opinie naszych klientów

naelpym
naelpym
20:49 28 Feb 24
(Translated by Google) The right man in the right place, I highly recommend your services :)(Original)Właściwy człowiek na właściwym miejscu, serdecznue polecam pana usługi :)
Dorota Stelmach
Dorota Stelmach
22:43 23 Feb 24
(Translated by Google) I received significant help with my case.(Original)Otrzymałam znaczącą pomoc w mojej sprawie.
Danuta Trojnar
Danuta Trojnar
22:25 20 Feb 24
(Translated by Google) Fantastic and very professional service and a human approach to the customer, as well as reliability. Great recommendations!(Original)Fantastyczna i bardzo profesjonalna obsługa oraz ludzkie podejście do klienta, a przy tym niezawodność. Wielkie rekomendacje!
Marek Mielnik
Marek Mielnik
21:20 19 Feb 24
(Translated by Google) Attorney Sebastian Hajdas - a great man. I highly recommend it.(Original)Mecenas Sebastian Hajdas - super człowiek. Polecam bardzo.
Kacper Romaniuk
Kacper Romaniuk
22:13 17 Feb 24
(Translated by Google) Full professionalism, quick response to the case, very good communication with the client.(Original)Pełen profesjonalizm, szybka reakcja na sprawę, bardzo dobra komunikacja z klientem.
Natalia Kaczmarek
Natalia Kaczmarek
17:33 16 Feb 24
(Translated by Google) A great law firm, highly recommendable. Everything was clearly explained, I was never refused help (the main divorce case, then other cases). Thank you very much, not only to Mr. Paweł but to every person working there.(Original)Świetna kancelaria, z ręką na sercu godna polecenia. Wszystko jasno wytłumaczone, nigdy nie odmówiono mi pomocy (główna sprawa rozwodowa, później jeszcze inne sprawy). Serdecznie dziękuję, nie tylko p. Pawłowi ale każdej osobie tam pracującej.
Józef Chmielewski
Józef Chmielewski
21:57 14 Feb 24
(Translated by Google) I recommend, everything is at the highest level!(Original)Polecam, wszystko na najwyższym poziomie!
Magdalena Rozmus
Magdalena Rozmus
21:14 14 Feb 24
(Translated by Google) I recommend. Professional services. Everything explained in detail. Very good contact.(Original)Polecam. Usługi profesjonalne. Wszystko szczegółowo tłumaczone. Bardzo dobry kontakt.
Łukasz Cywiński
Łukasz Cywiński
21:41 11 Feb 24
(Translated by Google) The case was handled professionally. Great contact with the lawyer. Thanks to these services, I avoided many problems and won the case. I recommend.(Original)Sprawa prowadzona profesjonalnie. Świetny kontakt z prawnikiem. Dzięki tym usługom uniknąłem wielu problemów, wygrałem sprawę. Polecam.
Tadeusz Fijałkowski
Tadeusz Fijałkowski
09:06 07 Feb 24
(Translated by Google) Great legal service.(Original)Wspaniała obsługa prawna.
Mieczysław Pytlik
Mieczysław Pytlik
16:24 20 Dec 23
(Translated by Google) I am satisfied with their innovative solutions, I recommend them.(Original)Jestem zadowolony z ich innowacyjnych rozwiązań, polecam.
Magdalena Brzezińska
Magdalena Brzezińska
09:28 20 Dec 23
(Translated by Google) I would like to thank the law firm for promptly dealing with my case. It was worth paying so much.(Original)Dziękuję Kancelarii za ekspresowe zajęcie się moją sprawą. Było warto tyle zapłacić.
Anna Adamowicz
Anna Adamowicz
17:49 18 Dec 23
(Translated by Google) The case ended successfully thanks to the Law Firm(Original)Sprawa zakończyła się pomyślnie dzięki Kancelarii
Daniel Gołębiewski
Daniel Gołębiewski
11:47 18 Dec 23
(Translated by Google) Great! A true professional. Vast knowledge that translates into success. Thank you, I recommend Hajdas Law Firm with all my heart.(Original)Świetny! Prawdziwy profesjonalista. Ogromna wiedza, która przekłada się na sukces. Dziękuję Kancelarii Hajdas polecam z całego serca.
Patrycja Krawczyk
Patrycja Krawczyk
18:20 17 Dec 23
(Translated by Google) I recommend.(Original)Polecam.
Kinga Kujawska
Kinga Kujawska
14:50 16 Dec 23
(Translated by Google) Professional and professional service, individual approach to each client and extensive knowledge.(Original)Fachowa i profesjonalna obsługa, indywidualne podejście do każdego klienta i ogromna wiedza.
Witold Dudek
Witold Dudek
13:18 15 Dec 23
(Translated by Google) A very good lawyer.(Original)Bardzo dobry adwokat.
Andrzej Buczyński
Andrzej Buczyński
19:04 14 Dec 23
(Translated by Google) Mrs. Karolina is a person with a big heart who often sacrifices her private time for the good of the client. He approaches the matter in a professional and matter-of-fact manner. I recommend.(Original)Pani Karolina to osoba o wielkim sercu, która niejednokrotnie poświęca swój prywatny czas dla dobra klienta. W sposób profesjonalny i rzeczowy podchodzi do sprawy. Polecam.
Beata Kęsicka
Beata Kęsicka
12:58 14 Dec 23
(Translated by Google) A lawyer from the Hajdas Law Firm has a clear vision and a tough approach to the case, which helped me win the case in court. Trust them, you won't regret it.(Original)Adwokat z Kancelarii Hajdas ma jasną wizję i twarde podejściem do sprawy, co pomogło mi wygrać sprawę w sądzie. Zaufajcie im, nie pożałujecie.
Ewelina Szczerba
Ewelina Szczerba
00:26 14 Dec 23
(Translated by Google) I recommend it with all my heart(Original)Z czystym sercem polecam
Janina Przybysz
Janina Przybysz
17:32 13 Dec 23
(Translated by Google) Extremely nice and professional service. I definitely recommend this law firm.(Original)Niezwykle miła i profesjonalna obsługa. Zdecydowanie polecam tę kancelarię.
Natalia Cieśluk
Natalia Cieśluk
14:51 11 Dec 23
(Translated by Google) I wholeheartedly recommend the Hajdas Law Firm. My case was unusual and complicated, but thanks to their professionalism and incredible commitment, we were successful.(Original)Z całego serca polecam Kancelarię Hajdas. Moja sprawa była nietypowa i skomplikowana, ale dzięki ich profesjonalizmowi i niebywałemu zaangażowaniu odnieśliśmy sukces.
Yevhen Szkudlarek
Yevhen Szkudlarek
04:08 11 Dec 23
(Translated by Google) Hajdas Law Firm are real experts who helped me recover my debts.(Original)Kancelaria Hajdas to prawdziwi eksperci, którzy pomogli mi odzyskać długi.
Bandaa_ PfK
Bandaa_ PfK
10:41 24 Nov 23
(Translated by Google) Very nice and competent Mr. Attorney Sebastian. I highly recommend it.Ps. Today it's been a month since I went to this law firm and I don't regret it, today we won the case :)(Original)Bardzo miły i kompetentny Pan Adwokat Sebastian. Polecam Serdecznie.Ps. Dziś minął Miesiąc od Pójścia do tej Kancelari i nie żałuję, dzisiaj wygraliśmy sprawę :)
Anna Tkaczyk
Anna Tkaczyk
13:06 22 Nov 23
(Translated by Google) Professional defense in court. The case was postponed! Thanks.(Original)Profesjonalna obrona przed sądem. Sprawę odroczono! Dzięki.
Ewelina Żygadło
Ewelina Żygadło
11:30 09 Nov 23
(Translated by Google) Very professional legal assistance, nice and friendly lawyers, I recommend it to anyone who is looking for reliable and specific advice or a worthy representative in a court case(Original)Bardzo profesjonalna pomoc prawna, mili sympatyczni prawnicy, polecam każdemu kto szuka rzetelnych i konkretnych porad bądź, godnego reprezentanta na sprawie sądowej
Korwin 86
Korwin 86
17:23 12 Sep 23
(Translated by Google) Sebastian H. the best patron in Opole. Good and empathetic. I recommend(Original)Sebastian H. najlepszy Mecenas w Opolu. Dobry i empatyczny. Polecam
Krystian Szymanowski
Krystian Szymanowski
17:43 10 Sep 23
(Translated by Google) Case solved. I would be under a lot of stress myself and wouldn't be able to cope. Thank you for your help!(Original)Sprawa wyjaśniona. Sam miałbym wiele stresu i nie dałbym rady. Dziękuję za pomoc!
Wojtek Kutarba
Wojtek Kutarba
11:01 31 Aug 23
(Translated by Google) The best law firm in Opole, the attorney is a wonderful person, he approached my case with great commitment, and he won the case, I recommend the law firm 100%(Original)Najlepsza kancelaria w Opolu,pan Mecenas wspaniały człowiek,podszedł do mojej sprawy z wielkim zaangażowaniem,no i sprawę wygrał,polecam kancelarie w 100%
Artur Jaszczak
Artur Jaszczak
01:10 22 Aug 23
(Translated by Google) Thanks to your patronage, I obtained an inheritance. Saved me a lot of stress. I recommend!(Original)Dzięki mecenasowi uzyskałem spadek. Zaoszczędził mi wiele stresu. Polecam!
Krzysztof Sobiecki
Krzysztof Sobiecki
06:40 14 Aug 23
(Translated by Google) The mediation went my way. Parental matters resolved.(Original)Mediacje wyszły po mojej myśli. Sprawy rodzicielskie załatwione.
Maciej Regulski
Maciej Regulski
12:15 10 Aug 23
(Translated by Google) The best legal advisor! I definitely recommend it. Huge help.(Original)Najlepszy radca prawny! Zdecydowanie polecam. Ogromna pomoc.
Marta Zemlik-Kuśnier
Marta Zemlik-Kuśnier
10:32 03 Aug 23
(Translated by Google) I sincerely recommend Hiper. Very committed and reliable. Criminal case won!(Original)Szczerze polecam mecenasa Hipera. Bardzo zaangażowany i solidny. Sprawa karna wygrana!
Ewa Karasiński
Ewa Karasiński
11:14 15 Jul 23
(Translated by Google) I recommend Mr. Paweł(Original)Polecam Pana Pawła
Adrian Janoska
Adrian Janoska
07:38 29 Jun 23
(Translated by Google) I highly recommend it. Very good contact at every stage of the procedure, all doubts were clarified in great detail on an ongoing basis.(Original)Serdecznie polecam. Bardzo dobry kontakt na każdy etapie postępowania, wszystkie wątpliwości wyjaśniane na bieżąco bardzo szczegółowo.
Андрей Бондаренко
Андрей Бондаренко
22:41 28 Jun 23
(Translated by Google) Everything went quickly, responsibility, culture, commitment to my case and great willingness to help.I highly recommend it(Original)Wszystko poszło szybko, odpowiedzialność, kultura, zaangażowanie moją sprawą i wielka chęć pomóc.Serdecznie polecam
Sebastian Ocik
Sebastian Ocik
04:15 21 May 23
Aleksander
Aleksander
11:43 16 May 23
(Translated by Google) I have used the services of the law firm several times, always with a professional approach and quick resolution of the matter. Best regards to the whole team(Original)Korzystałem z usług kancelarii kilkukrotnie, zawsze profesjonalne podejście i szybkie załatwienie sprawy. Pozdrawiam cały zespół
Agata Zimoch
Agata Zimoch
13:22 15 May 23
(Translated by Google) A great lawyer, very factual, specific and, above all, communicative. A thorough understanding of the case, full supervision of the proceedings and, of course, its successful completion. I heartily recommend it, working with Mr. Patron is a pure pleasure.(Original)Świetny adwokat, bardzo rzeczowy, konkretny i przede wszystkim kontaktowy. Wnikliwe zapoznanie ze sprawa, pełen nadzór postępowania i oczywiście pomyślne jej ukończenie. Polecam serdecznie, współpraca z Panem Mecenasem to czysta przyjemność.
Wiesiek
Wiesiek
18:15 03 Apr 23
(Translated by Google) Very specific. I recommend it(Original)Bardzo konkretny .Polecam
Hubert Milejski
Hubert Milejski
20:59 21 Mar 23
(Translated by Google) I am very pleased with the cooperation, very good contact.The attorney approached my case with great commitment, understanding and willingness to help, and answered every question comprehensively and understandably.I highly recommend it.(Original)Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, bardzo dobry kontakt.Do mojej sprawy Pan Mecenas podszedł z dużym zaangażowaniem, zrozumieniem oraz chęcią pomocy, na każde pytanie odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale.Serdecznie polecam.
Наталія Терник
Наталія Терник
16:23 20 Mar 23
(Translated by Google) I highly recommend the law firm.(Original)Serdecznie polecam kancelarię.
Edyta Reszetar
Edyta Reszetar
06:36 09 Mar 23
(Translated by Google) Great law firm. Full professionalism. Mr. Paweł Hiper prepared me for the case, thanks to which I knew how to behave in front of the court, I was not stressed. The verdict was in my favor. I heartily recommend it.(Original)Świetna kancelaria adwokacka. Pełen profesjonalizm. Pan Paweł Hiper przygotował mnie do sprawy, dzięki temu wiedziałam jak mam się zachować przed Sądem, nie byłam zestresowana. Wyrok był po mojej myśli. Polecam serdecznie.
Cinaf
Cinaf
18:37 08 Mar 23
(Translated by Google) I highly recommend Mr. Paweł. Efficiently and successfully.(Original)Polecam bardzo Pana Pawła . Sprawnie i z sukcesem.
Ewa Marcinków
Ewa Marcinków
14:55 28 Feb 23
Sebastian Stoeck
Sebastian Stoeck
14:51 28 Feb 23
(Translated by Google) I highly recommend the friendly and professional service(Original)Serdecznie polecam miła i profesjonalna obsługa
Wiktor Michalak
Wiktor Michalak
18:49 22 Feb 23
(Translated by Google) I heartily recommend it(Original)serdecznie polecam
Podleśny 17
Podleśny 17
19:28 15 Feb 23
(Translated by Google) Legal advisor in Opole. The best lawyer in Opole. Recommendable!(Original)Radca prawny opole . Najlepszy adwokat w Opolu. Godny Polecenia!
Kamila Bakon
Kamila Bakon
05:52 06 Feb 23
(Translated by Google) I am delighted! Amazing place and amazing people. In times when lawyers, to put it mildly, don't care about people and increase rates, here we provide reliable assistance, effective action and a truly normal price. Thank you for your help.(Original)Jestem zachwycona! Niesamowite miejsce i niesamowici ludzie. W dobie kiedy prawnicy mają delikatnie mówiąc w nosie człowieka i windują stawki tu rzetelna pomoc, skuteczne działanie i naprawdę normalna cena. Dziękuję za pomoc.
Katarzyna Mielnik
Katarzyna Mielnik
19:47 17 Jun 19
Zdecydowanie polecam Kancelarię.
Grzegorz Gębala
Grzegorz Gębala
19:59 06 May 19
Rzetelne, profesjonalne podejście do klienta, świetny kontakt z klientem, Kancelaria godna polecenia!
Justyna Kozłowska
Justyna Kozłowska
08:03 27 Apr 19
Zdecydowanie polecam współpracę z kancelarią. Fachowa i rzetelna pomoc, ogromny profesjonalizm i zaangażowanie.
Adela Kurowska
Adela Kurowska
09:48 18 Apr 19
Profesjonaliści w swoim fachu. polecam
Kamila Psiurska
Kamila Psiurska
16:25 17 Apr 19
Współpracę z Panem Adwokatem PAWLEM HIPER oceniam jako wzorową. Pan Adwokat podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, udzielając już na pierwszym spotkaniu rzetelnych i wyczerpujących informacji, również o kosztach. Pełen profesjonalizm i wiedza Pana Adwokata, udzielenie trafnych porad pozwoliło bardzo dobrze przygotować się do rozprawy, która okazała się formalnością. Ilość spotkań była dostosowana do potrzeb i ograniczona do niezbędnego minimum, a kontakt telefoniczny i mailowy ułatwił współpracę nie angażując czasu na dojazdy itp. Każde spotkanie cechowało się szczegółowym omówieniem konkretnego zagadnienia związanego ze sprawą i toczyło się w przyjaznej atmosferze minimalizując stres związany z rozprawą. Przygotowane przez Pana Adwokata materiały pozwoliły zamknąć sprawę bardzo szybko. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Adwokata.
Joanna Sułek
Joanna Sułek
19:07 21 Mar 18
Następne OpinieKancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole
Doświadczenie i profesjonalizm

Dlaczego klienci wybierają naszą kancelarie ?

W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej podjęliśmy stałą współpracę z Kancelarią Notarialną w Opolu, Kancelarią Adwokacką w Opolu, Kancelarią Podatkową w Opolu, Specjalistą z zakresu zamówień publicznych oraz Mediatorem Sądowym w Opolu.

W pracy kierujemy się profesjonalizmem, doświadczeniem. Zależy nam na zaufaniu klientów i pozytywnym rozwiązaniu ich spraw.

0+
Obsługiwane sprawy
0%
Pozytywnie zakończone sprawy
0+
Opinie klientów

Dane kontaktowe - Adwokat w Opolu

Zadzwoń : +48 662 022 477

 • biuro@kancelaria-hajdas.pl
 • Pon - Pt 09:00-17:00
 • ul. Katowicka 79/5, 45-061 Opole

Zostaw wiadomość

Prawo to skomplikowana materia.  Pozwól nam sobie pomóc!

  Szukasz pomocy prawnej w Opolu ? Szukasz Adwokata w Opolu ?

  Zadzwoń do nas: : +48 662 022 477

  biuro@kancelaria-hajdas.pl
  ·   Pon – Pt 09:00-17:00