Adwokat Opole tel. +48 662 022 477

Kancelaria Prawna w Opolu

Jako skuteczni prawnicy w Opolu, świadczymy usługi w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej firm, zapewniamy doradztwo i udział w negocjacjach handlowych.
Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, świadczonej profesjonalnie, skutecznie i szybko

Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Nasz zespół

Nasze usługi

Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo gospodarcze

Dziś do prawidłowej obsługi prawnej przedsiębiorców nie wystarczy wyłącznie znajomość przepisów. Konieczne jest również praktyczne doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Połączenie tych dwóch cech znajdziecie Państwo w zespole naszej kancelarii. 

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na inny podmiot. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo rodzinne

Ustalimy taktykę prowadzenia procesu przed sądem i pouczymy o przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie, będziemy sporządzać wszystkie niezbędne pisma procesowe i reprezentować Cię na rozprawach.  Sporządzimy środki odwoławcze, przeprowadzimy negocjacje lub doprowadzimy do mediacji, pomożemy w sporządzeniu planu wychowawczego.

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo karne

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne obejmuje zespół norm prawnych, które za pomocą kary – jako zasadniczego środka przymusu państwowego spośród przewidzianych w tych normach – chronią stosunki społeczne przed czynami społecznie szkodliwymi zwanymi przestępstwami.

czytaj ...
Kancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole

Prawo cywilne

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

czytaj ...
Google i Facebook

Opinie naszych klientów

Bandaa_ PfK
Bandaa_ PfK
10:41 24 Nov 23
(Translated by Google) Very nice and competent Mr. Attorney Sebastian. I highly recommend it.Ps. Today it's been a month since I went to this law firm and I don't regret it, today we won the case :)(Original)Bardzo miły i kompetentny Pan Adwokat Sebastian. Polecam Serdecznie.Ps. Dziś minął Miesiąc od Pójścia do tej Kancelari i nie żałuję, dzisiaj wygraliśmy sprawę :)
Anna Tkaczyk
Anna Tkaczyk
13:06 22 Nov 23
(Translated by Google) Professional defense in court. The case was postponed! Thanks.(Original)Profesjonalna obrona przed sądem. Sprawę odroczono! Dzięki.
Ewelina Żygadło
Ewelina Żygadło
11:30 09 Nov 23
(Translated by Google) Very professional legal assistance, nice and friendly lawyers, I recommend it to anyone who is looking for reliable and specific advice or a worthy representative in a court case(Original)Bardzo profesjonalna pomoc prawna, mili sympatyczni prawnicy, polecam każdemu kto szuka rzetelnych i konkretnych porad bądź, godnego reprezentanta na sprawie sądowej
Korwin 86
Korwin 86
17:23 12 Sep 23
(Translated by Google) Sebastian H. the best patron in Opole. Good and empathetic. I recommend(Original)Sebastian H. najlepszy Mecenas w Opolu. Dobry i empatyczny. Polecam
Krystian Szymanowski
Krystian Szymanowski
17:43 10 Sep 23
(Translated by Google) Case solved. I would be under a lot of stress myself and wouldn't be able to cope. Thank you for your help!(Original)Sprawa wyjaśniona. Sam miałbym wiele stresu i nie dałbym rady. Dziękuję za pomoc!
Wojtek Kutarba
Wojtek Kutarba
11:01 31 Aug 23
(Translated by Google) The best law firm in Opole, Mr. Attorney is a great man, he approached my case with great commitment, and he won the case, I recommend the law firm 100%(Original)Najlepsza kancelaria w Opolu,pan Mecenas wspaniały człowiek,podszedł do mojej sprawy z wielkim zaangażowaniem,no i sprawę wygrał,polecam kancelarie w 100%
Artur Jaszczak
Artur Jaszczak
01:10 22 Aug 23
(Translated by Google) Thanks to the patron, I got the inheritance. Saved me a lot of stress. I recommend!(Original)Dzięki mecenasowi uzyskałem spadek. Zaoszczędził mi wiele stresu. Polecam!
Krzysztof Sobiecki
Krzysztof Sobiecki
06:40 14 Aug 23
(Translated by Google) Mediation went my way. Parental matters settled.(Original)Mediacje wyszły po mojej myśli. Sprawy rodzicielskie załatwione.
Maciej Regulski
Maciej Regulski
12:15 10 Aug 23
(Translated by Google) The best legal advisor! I definitely recommend it. Huge help.(Original)Najlepszy radca prawny! Zdecydowanie polecam. Ogromna pomoc.
Marta Zemlik-Kuśnier
Marta Zemlik-Kuśnier
10:32 03 Aug 23
(Translated by Google) I highly recommend Hiper. Very committed and solid. Criminal case won!(Original)Szczerze polecam mecenasa Hipera. Bardzo zaangażowany i solidny. Sprawa karna wygrana!
Ewa Karasiński
Ewa Karasiński
11:14 15 Jul 23
(Translated by Google) I recommend Mr. Paweł(Original)Polecam Pana Pawła
Adrian Janoska
Adrian Janoska
07:38 29 Jun 23
(Translated by Google) I highly recommend it. Very good contact at every stage of the procedure, all doubts were clarified in great detail on an ongoing basis.(Original)Serdecznie polecam. Bardzo dobry kontakt na każdy etapie postępowania, wszystkie wątpliwości wyjaśniane na bieżąco bardzo szczegółowo.
Андрей Бондаренко
Андрей Бондаренко
22:41 28 Jun 23
(Translated by Google) Everything went quickly, responsibility, culture, commitment to my case and great willingness to help.I highly recommend it(Original)Wszystko poszło szybko, odpowiedzialność, kultura, zaangażowanie moją sprawą i wielka chęć pomóc.Serdecznie polecam
Sebastian Ocik
Sebastian Ocik
04:15 21 May 23
Aleksander
Aleksander
11:43 16 May 23
(Translated by Google) I have used the services of the law firm several times, always with a professional approach and quick resolution of the matter. Best regards to the whole team(Original)Korzystałem z usług kancelarii kilkukrotnie, zawsze profesjonalne podejście i szybkie załatwienie sprawy. Pozdrawiam cały zespół
Agata Zimoch
Agata Zimoch
13:22 15 May 23
(Translated by Google) A great lawyer, very factual, specific and, above all, communicative. A thorough understanding of the case, full supervision of the proceedings and, of course, its successful completion. I heartily recommend it, working with Mr. Patron is a pure pleasure.(Original)Świetny adwokat, bardzo rzeczowy, konkretny i przede wszystkim kontaktowy. Wnikliwe zapoznanie ze sprawa, pełen nadzór postępowania i oczywiście pomyślne jej ukończenie. Polecam serdecznie, współpraca z Panem Mecenasem to czysta przyjemność.
Wiesiek
Wiesiek
18:15 03 Apr 23
(Translated by Google) Very specific. I recommend it(Original)Bardzo konkretny .Polecam
Hubert Milejski
Hubert Milejski
20:59 21 Mar 23
(Translated by Google) I am very pleased with the cooperation, very good contact.The attorney approached my case with great commitment, understanding and willingness to help, and answered every question comprehensively and understandably.I highly recommend it.(Original)Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, bardzo dobry kontakt.Do mojej sprawy Pan Mecenas podszedł z dużym zaangażowaniem, zrozumieniem oraz chęcią pomocy, na każde pytanie odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale.Serdecznie polecam.
Наталія Терник
Наталія Терник
16:23 20 Mar 23
(Translated by Google) I highly recommend the law firm.(Original)Serdecznie polecam kancelarię.
Edyta Reszetar
Edyta Reszetar
06:36 09 Mar 23
(Translated by Google) Great law firm. Full professionalism. Mr. Paweł Hiper prepared me for the case, thanks to which I knew how to behave in front of the court, I was not stressed. The verdict was in my favor. I heartily recommend it.(Original)Świetna kancelaria adwokacka. Pełen profesjonalizm. Pan Paweł Hiper przygotował mnie do sprawy, dzięki temu wiedziałam jak mam się zachować przed Sądem, nie byłam zestresowana. Wyrok był po mojej myśli. Polecam serdecznie.
Cinaf
Cinaf
18:37 08 Mar 23
(Translated by Google) I highly recommend Mr. Paweł. Efficiently and successfully.(Original)Polecam bardzo Pana Pawła . Sprawnie i z sukcesem.
Ewa Marcinków
Ewa Marcinków
14:55 28 Feb 23
Sebastian Stoeck
Sebastian Stoeck
14:51 28 Feb 23
(Translated by Google) I highly recommend the friendly and professional service(Original)Serdecznie polecam miła i profesjonalna obsługa
Wiktor Michalak
Wiktor Michalak
18:49 22 Feb 23
(Translated by Google) I heartily recommend it(Original)serdecznie polecam
Podleśny 17
Podleśny 17
19:28 15 Feb 23
(Translated by Google) Legal advisor in Opole. The best lawyer in Opole. Recommendable!(Original)Radca prawny opole . Najlepszy adwokat w Opolu. Godny Polecenia!
Kamila Bakon
Kamila Bakon
05:52 06 Feb 23
(Translated by Google) I am delighted! Amazing place and amazing people. In an era when lawyers, to put it mildly, don't care about people and raise rates, here is reliable help, effective action and a really normal price. Thank you for your help.(Original)Jestem zachwycona! Niesamowite miejsce i niesamowici ludzie. W dobie kiedy prawnicy mają delikatnie mówiąc w nosie człowieka i windują stawki tu rzetelna pomoc, skuteczne działanie i naprawdę normalna cena. Dziękuję za pomoc.
Michal Ch
Michal Ch
09:23 26 Jan 23
(Translated by Google) I would highly recommend. My case was resolved positively with minimal involvement from me. So I wanted to thank you for your help.(Original)Gorąco polecam. Moja sprawa została rozwiązania pozytywnie, przy moim minimalnym zaangażowaniu. Dlatego też chciałem podziękować za pomoc.
Dry
Dry
19:58 20 Jan 23
(Translated by Google) Mega good and experienced in what he does. In my opinion, the best lawyer in Opole(Original)Mega dobry i doświadczony w tym co robi. Moim zdaniem najlepszy w adwokat Opolu
Brian Fijak
Brian Fijak
19:06 17 Jan 23
(Translated by Google) I highly recommend Mr. Paweł. Efficiently, quickly and successfully.(Original)Polecam bardzo Pana Pawła . Sprawnie szybko i z sukcesem.
Anna Wojtala
Anna Wojtala
19:02 17 Jan 23
(Translated by Google) I recommend it very much. Everything quickly and efficiently completed with success, I recommend Mr. Paweł(Original)Polecam bardzo. Wszystko szybko i sprawnie zakończone sukcesem polecam Pana Pawła
xx chałada
xx chałada
10:00 16 Jan 23
(Translated by Google) The best lawyer in Opole(Original)Najlepszy adwokat w Opolu
Janina Pobikrowska
Janina Pobikrowska
09:45 15 Jan 23
(Translated by Google) Legal adviser opole. The best advisor in Poland. He treats every case as a priority. I recommend(Original)Radca prawny opole. Najlepszy radca w Polsce. Każdą sprawę traktuje priorytetowo. Polecam
Grzegorz Czarnocki
Grzegorz Czarnocki
01:07 15 Jan 23
(Translated by Google) Professional, reliable law firm(Original)Profesjonalna, rzetelna kancelaria
Nela Nela
Nela Nela
15:34 11 Jan 23
(Translated by Google) I highly recommend the office. As a Legal Advisor in Opole, he helped me a lot and I am very grateful for that. He took on a job no one wanted to take on.(Original)Serdecznie polecam kancelarię. Jako Radca Prawny Opole bardzo mi pomógł i jestem za to bardzo wdzięczna. Podjął się zadania, którego nikt nie chciał się podjąć.
Joanna Głowacz
Joanna Głowacz
06:32 05 Jan 23
(Translated by Google) Attorney Opole everything is great(Original)Adwokat Opole wszystko super
Daria Chrobok
Daria Chrobok
21:52 19 Dec 22
(Translated by Google) Great lawyer, I highly recommend(Original)Świetny adwokat polecam serdecznie
Maja Sieradzka
Maja Sieradzka
14:18 04 Nov 22
(Translated by Google) I was arrested in the evening. Attorney Konieczny sat with me at the police station until 2 a.m. for interrogation. Thank you(Original)Zatrzymano mnie wieczorem. Mecenas Konieczny siedział ze mną na Policji do 2giej w nocy na przesłuchaniu. Dziękuje
Radek Kmiecik
Radek Kmiecik
17:53 01 Nov 22
(Translated by Google) A law firm worth recommending - to the point, they can argue perfectly well, they handled my divorce case perfectly. Very reliable and professional(Original)Kancelaria godna polecenia - konkretni, potrafią doskonale argumentować, świetnie poprowadzili moją sprawę rozwodową. Bardzo rzetelni i profesjonalni
Maciej Malicki
Maciej Malicki
21:39 27 Oct 22
(Translated by Google) This attorney is a real specialist in law! There is no loophole that will not be used to the benefit of the client.(Original)Ten adwokat to prawdziwy specjalista od prawa! Nie ma kruczka, ktorego nie wykorzysta na korzysc klienta.
Raylen
Raylen
18:32 26 Oct 22
(Translated by Google) Professionals in their industry. I highly recommend it and thank you very much for the legal assistance provided.(Original)Profesjonaliści w swojej branży. Serdecznie polecam i bardzo dziękuję za udzieloną pomoc prawną.
Anita Cieślik
Anita Cieślik
19:25 25 Oct 22
(Translated by Google) Once again, this law firm has shown me that it is reliable! You simply can't lose a case with them.(Original)Po raz kolejny ta kancelaria pokazala mi ze jest niezawodna! Z nimi po prostu nie da się przegrać sprawy.
Quiet Vipersia
Quiet Vipersia
21:47 23 Oct 22
(Translated by Google) Thank you for your help and I recommend it! They have a great approach to customers and their work. They are reliable!(Original)Dziękuje za pomoc i polecam! Maja tutaj swietne podejscie do klienta oraz swojej pracy. Są niezawodni!
Viktor Kondratowicz
Viktor Kondratowicz
22:22 19 Oct 22
(Translated by Google) They helped me a lot. I couldn't have made a better choice. It was really worth coming here. Incredibly competent.(Original)Bardzo mi pomogli. Nie mogłem lepiej trafić. Naprawdę warto było tu przyjechać. Niesamowicie kompetentni.
Aleksander Chmura
Aleksander Chmura
05:53 17 Oct 22
(Translated by Google) They helped me immensely. Especially in the field of business activity. They explained the details of the contract.(Original)Pomogli mi niezmiernie. Szczególnie z zakresu działalności gospodarczej. Wytłumaczyli kruczki w umowie.
Łukasz Matysiak
Łukasz Matysiak
20:08 17 Aug 22
(Translated by Google) Paweł Hiper - I recommend this lawyer like few others in this country! Mr. Paweł got me out of the Kluczbork prison at the first turnaround without any problems, I was the only one from this prison who received electronic monitoring for two years thanks to Mr. Paweł Hiper. The whole prison was surprised when I got it, so I said that I had a very good lawyer... I had many lawyers, but Paweł Hiper was superior to all of them. I RECOMMEND !!! and thank you for your help(Original)Paweł Hiper - polecam tego Pana prawnika jak mało którego z tego Kraju! Pan Paweł wyciągnął mnie z więzienia z Kluczborka przy pierwszej wokandzie bez żadnego problemu, jako jedyny z tego więzienia od dwóch lat dostałem dozór elektroniczny dzięki Panu Pawłowi Hiper. Całe więzienie było zaskoczone jak to dostałem, więc powiedziałem, iż miałem bardzo dobrego prawnika... Miałem wielu prawników lecz Paweł Hiper przewyższa wszystkim. POLECAM !!! i dziękuje za pomoc
Dom Serwis
Dom Serwis
07:57 31 May 22
(Translated by Google) Fast and efficient, very clear and specific, high level of professionalism and inexpensive. If he ever needed a lawyer, he would go to them(Original)Szybko sprawnie, bardzo jasno i konkretnie, wysoki poziom profesjonalizmu i niedrogo. Jeśli kiedykolwiek by korzystał z prawnika to u nich
Piotr Bilicki
Piotr Bilicki
07:37 27 May 22
(Translated by Google) The men are professionals. I have personally talked to attorney Hajdas several times. Individual approach and human language are definitely distinguishing features thanks to which I will definitely come back there and sincerely recommend it.(Original)Panowie to profesjonaliści. Osobiście rozmawiałem kilkukrotnie z mecenasem Hajdasem. Indywidualne podejście i ludzki język to zdecydowane wyróżniki dzięki, którym na pewno tam wrócę i szczerze polecam.
Marianna Spar
Marianna Spar
12:31 17 May 22
(Translated by Google) Everything is fast and efficient, I highly recommend Marianna(Original)Wszytko szybko sprawnie,bardzo polecam Marianna
K Kaczmarczyk
K Kaczmarczyk
12:23 09 May 22
(Translated by Google) The division of property after separation was resolved in my favor. Thank you very much for your professional help. I recommend!(Original)Podział majątku po rozstaniu rozstrzygnięty na moją korzyść. Bardzo dziękuję za fachową pomoc. Polecam!
Katarzyna Mielnik
Katarzyna Mielnik
19:47 17 Jun 19
Zdecydowanie polecam Kancelarię.
Grzegorz Gębala
Grzegorz Gębala
19:59 06 May 19
Rzetelne, profesjonalne podejście do klienta, świetny kontakt z klientem, Kancelaria godna polecenia!
Justyna Kozłowska
Justyna Kozłowska
08:03 27 Apr 19
Zdecydowanie polecam współpracę z kancelarią. Fachowa i rzetelna pomoc, ogromny profesjonalizm i zaangażowanie.
Adela Kurowska
Adela Kurowska
09:48 18 Apr 19
Profesjonaliści w swoim fachu. polecam
Kamila Psiurska
Kamila Psiurska
16:25 17 Apr 19
Współpracę z Panem Adwokatem PAWLEM HIPER oceniam jako wzorową. Pan Adwokat podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, udzielając już na pierwszym spotkaniu rzetelnych i wyczerpujących informacji, również o kosztach. Pełen profesjonalizm i wiedza Pana Adwokata, udzielenie trafnych porad pozwoliło bardzo dobrze przygotować się do rozprawy, która okazała się formalnością. Ilość spotkań była dostosowana do potrzeb i ograniczona do niezbędnego minimum, a kontakt telefoniczny i mailowy ułatwił współpracę nie angażując czasu na dojazdy itp. Każde spotkanie cechowało się szczegółowym omówieniem konkretnego zagadnienia związanego ze sprawą i toczyło się w przyjaznej atmosferze minimalizując stres związany z rozprawą. Przygotowane przez Pana Adwokata materiały pozwoliły zamknąć sprawę bardzo szybko. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Adwokata.
Joanna Sułek
Joanna Sułek
19:07 21 Mar 18
Następne OpinieKancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole
Doświadczenie i profesjonalizm

Dlaczego klienci wybierają naszą kancelarie ?

W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej podjęliśmy stałą współpracę z Kancelarią Notarialną w Opolu, Kancelarią Adwokacką w Opolu, Kancelarią Podatkową w Opolu, Specjalistą z zakresu zamówień publicznych oraz Mediatorem Sądowym w Opolu.

W pracy kierujemy się profesjonalizmem, doświadczeniem. Zależy nam na zaufaniu klientów i pozytywnym rozwiązaniu ich spraw.

0+
Obsługiwane sprawy
0%
Pozytywnie zakończone sprawy
0+
Opinie klientów

Dane kontaktowe - Adwokat w Opolu

Zadzwoń : +48 662 022 477

 • biuro@kancelaria-hajdas.pl
 • Pon - Pt 09:00-17:00
 • ul. Katowicka 79/5, 45-061 Opole

Zostaw wiadomość

Prawo to skomplikowana materia.  Pozwól nam sobie pomóc!

  Szukasz pomocy prawnej w Opolu ? Szukasz Adwokata w Opolu ?

  Zadzwoń do nas: : +48 662 022 477

  biuro@kancelaria-hajdas.pl
  ·   Pon – Pt 09:00-17:00