Month

maj 2020
W obecnym stanie prawnym postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej nie przewidują rozwiązań pozwalających na jednoznaczne rozwiązanie problemu opłat za żłobki i przedszkola w czasie gdy pozostają one zamknięte z powodu pandemii. Tworzy to sytuację, w której rozwiązania można poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego w tym celu możemy Państwu pomóc w naszej kancelarii w Opolu a nasi...
Read More
Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa ma także swój wymiar społeczny. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom ponadjednostkowym, polski rząd przygotował projekt przewidujący dodatki mieszkaniowe. Kto może skorzystać z rozwiązania łagodzącego skutki pandemii w postaci dodatku mieszkaniowego? Kancelearia Prawna w Opolu postara się odpowiedzieć na to pytanie. Rządowy projekt przewiduje możliwość złożenia między 1 lipca...
Read More
Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa niewątpliwie negatywnie wpłynie na gospodarkę nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Problem mają nie tylko pracownicy, ale także – a może przede wszystkim – pracodawcy, czyli przedsiębiorcy. Rząd polski w tej sytuacji wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i umożliwia im 3-miesięczne zwolnienie z opłacenia należności z...
Read More
W związku z aktualną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 polski rząd wprowadził szereg regulacji umożliwiających przedsiębiorcom „przetrwanie” na rynku w tym ciężkim okresie. W poprzednim artykule nasza kancelaria prawna w Opolu pisała o możliwości zwolnienia ze składek na ZUS, w tym natomiast opiszemy na czym polega rządowa pomoc w postaci mikropożyczki w wysokości...
Read More