Bezzwrotne granty na ratowanie firm dla przedsiębiorców z województwa opolskiego

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego uruchomiło program bezzwrotnych grantów w wysokości od 23.500 zł do ponad 164.000 zł. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej

Grant przyznawany jest jednorazowo.Zarząd województwa przeznaczy na tę pomoc ponad 24,5 mln zł.Warunkiem otrzymania pomocy jest istnienie na rynku od co najmniej 31 grudnia 2019 r. Nabór wniosków dla zainteresowanych takimi grantami rozpoczął się 25 czerwca br. o godz. 9.00. Wnioski o grant można składać tylko za pomocą ePUAP.

Co należy dołączyć do takiego wniosku?

Między innymi sprawozdania finansowe firmy i firm powiązanych za 2018 i 2019 rok lub PIT-y za 2018 i 2019 r.; druki ZUS RCA/DRA za 2018 i 2019 rok oraz zestawienia należności i zobowiązań firmy na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku. Wymaganymi załącznikami będą też wyciąg z rachunku bankowego firmy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku; wyciąg z ksiąg rachunkowych firmy (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów albo wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne i faktury. Do wniosku należy dołączyć także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje COVID-19, który można pobrać na stronie OCRG.

Warto podkreślić, że bezzwrotne granty połączyć można z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, jednak należy przy tym pamiętać, że nie może dojść do podwójnego finansowania tych samych wydatków nasi Adwokaci w Opolu są specjalistami również w tej dziedzinie i chętnie Państwu pomogą.

Jeżeli przykładowo wynagrodzenie pracownika w czerwcu zostanie dofinansowane ze środków krajowych lub europejskich, to środków finansowych pochodzących z grantu nie można przeznaczyć na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu. O tym, kto otrzyma dofinansowanie z OCRG będzie decydować kolejność zgłoszeń a także to, jak wypełnimy wniosek oraz czy spełniamy wszystkie warunki do otrzymania tego rodzaju pomocy, dlatego też tak ważne jest odpowiednie wypełnienie wniosku.

Możecie się Państwo zwrócić do naszej kancelarii w Opolu wypełnimy taki wniosek razem z Państwem – Adwokat Opole.

Related Posts