Czy zakaz przemieszczania się w Sylwestra jest zgodny z prawem?

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz Sylwestrem 2020/2021 oraz ryzykiem gromadzenia większej ilości osób w jednym miejscu rząd polski wprowadził zakaz przemieszczania się od 31 grudnia 2020 r. godz. 19.00 do 01 stycznia 2021 r. godz. 06.00.

Jednak czy zakaz taki nie ogranicza wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagwarantowanej każdej osobie w art. 52 Konstytucji RP?

Oczywiście, że ogranicza!

Jak słusznie zauważył prof. Marek Chmaj konstytucjonalista i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu –wprowadzenie zakazu przemieszczania się z 31.12 na 01.01 będzie niezgodne z Konstytucją, zatem nie będzie obowiązywać.

Nie sposób z powyższym się nie zgodzić. Wprowadzenie zakazu przemieszczania się narusza przepis konstytucji dotyczący właśnie wolności przemieszczania się. Ewentualne wprowadzenie takiego zakazu może nastąpić tylko i wyłącznie podczas obowiązywania stanu nadzwyczajnego. Tymczasem w Polsce nie został ogłoszony żaden ze wskazanych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych.

Szeroko na ten temat wypowiedział się także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazując, że:

” Pozbawianie nas istoty praw obywatelskich na podstawie rozporządzeń nie powinno następować. Jeżeli rząd wymyśla nowe mechanizmy ograniczania naszych praw na wątłych podstawach prawnych, to moim obowiązkiem jest sformułowanie zastrzeżeń i wydanie odpowiedniego stanowiska.”

W przypadku ukarania za naruszenie zakazu przemieszczania się przez Funkcjonariusza Policji przysługuje prawo odwołania się do sądu, który to może zastosować przepisy Konstytucji bezpośrednio.

Zatem w razie zatrzymania przez Policję w noc sylwestrową nie należy przyjmować mandatu i skontaktować się z prawnikiem celem dochodzenia swoich praw w sądzie. (Adwokat Opole chętnie pomoże lub udzieli porady).

Related Posts