Tarcze antykryzysowe – podsumowanie

Tarcze antykryzysowe wprowadzone przez polski rząd miały przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom w trudnym dla nich okresie pandemii wirusa SARS-COV-2. 

Niniejszy artykuł opracowany przez nasza kancelarię w Opolu stanowi podsumowanie najważniejszych rozwiązań wprowadzonych przez tarcze 1.0, 2.0 i 3.0.

Jedną z największych ulg dla przedsiębiorców jest zwolnienie ze składek ZUS.

1. Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może umorzyć składki za 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj). Z rozwiązania tego skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samozatrudnieni. Jednak należy pamiętać, że na umorzenie składek ZUS mogą liczyć podmioty, które do dnia złożenia wniosku nie skorzystały z innych świadczeń FGŚP. Zwolnienie ze składek ZUS zostało przez naszych adwokatów z Opola szczegółowo opisane w poprzednim artykule.

2. Następnie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. mikropożyczki. W ramach mikropożyczki można uzyskać z powiatowego urzędu pracy nawet 5.000 zł. Kwotę tą można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. O mikropożyczkę z PUP mogą wnioskować samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

3. Pomocą skierowaną do osób samozatrudnionych jest także świadczenie postojowe, w ramach którego można uzyskiwać 2080 zł przez 3 miesiące. Z tej formy pomocy mogą skorzystać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników. W przypadku spadku obrotów samozatrudnieni mogą ubiegać się także o dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość świadczenia zależy od wysokości spadku obrotów, przy czym najwyższe dofinansowanie może stanowić kwotę 2340 zł.

4. Kolejną formą pomocy, tym razem dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dofinansowanie to przyznawane jest w przypadku przestoju w pracy lub obniżenia godzin pracy. Warunkiem koniecznym jest także spadek obrotów w 2020 r. Przedsiębiorcy ubiegać się mogą także o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. W tym przypadku także warunkiem koniecznym do skorzystania z tego dofinansowania jest spadek obrotów, a jego wysokość zależna jest od spadku obrotów

W razie problemów w ubieganiem się o powyższe dofinansowania lub wątpliwości związanych ze składaniem wniosków, warto zgłosić się do Kancelarii Prawnej. 

Adwokat Opole pomoże w wypełnieniu wniosku i odpowie na wszystkie pytania związane z powyższymi formami dofinansowania. 

Related Posts