Adwokat Opole – Kancelaria

OPŁATY ZA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII​

W obecnym stanie prawnym postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej nie przewidują rozwiązań pozwalających na jednoznaczne rozwiązanie problemu opłat za żłobki i przedszkola w czasie gdy pozostają one zamknięte z powodu pandemii. Tworzy to sytuację, w której rozwiązania można poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego w tym celu możemy Państwu pomóc w naszej kancelarii w Opolu a nasi […]

Tarcza antykryzysowa, dodatek mieszkaniowy​

Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa ma także swój wymiar społeczny. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom ponadjednostkowym, polski rząd przygotował projekt przewidujący dodatki mieszkaniowe. Kto może skorzystać z rozwiązania łagodzącego skutki pandemii w postaci dodatku mieszkaniowego? Kancelearia Prawna w Opolu postara się odpowiedzieć na to pytanie. Rządowy projekt przewiduje możliwość złożenia między 1 lipca […]

Zwolnienie z ZUS

Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa niewątpliwie negatywnie wpłynie na gospodarkę nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Problem mają nie tylko pracownicy, ale także – a może przede wszystkim – pracodawcy, czyli przedsiębiorcy. Rząd polski w tej sytuacji wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i umożliwia im 3-miesięczne zwolnienie z opłacenia należności z […]

Mikropożyczka -Adwokat Opole

W związku z aktualną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 polski rząd wprowadził szereg regulacji umożliwiających przedsiębiorcom „przetrwanie” na rynku w tym ciężkim okresie. W poprzednim artykule nasza kancelaria prawna w Opolu pisała o możliwości zwolnienia ze składek na ZUS, w tym natomiast opiszemy na czym polega rządowa pomoc w postaci mikropożyczki w wysokości […]

Wynagrodzenie pracownika w okresie epidemii

Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy. Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W […]

Obowiązkowa kwarantanna a zasiłek chorobowy

W aktualnej sytuacji w kraju, podczas stanu epidemii, rząd polski wprowadził obowiązkowa 14 dniową kwarantannę dla osób przekraczających polską granicę. Niestety, dotychczas sytuacja takich osób pozostawał niejasna, a to ze względu na fakt, że nie dostawały one żadnego dokumentu potwierdzającego kwarantannę od sanepidu czy lekarza, a zgodnie z przepisami tylko w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń […]

Skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (TSUEC-260/18)

Dnia 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie mające bezpośredni wpływ na sytuację „frankowiczów” czyli osób, które zaciągnęły kredyty w walucie obcej w polskich bankach. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tejże problematyki oraz wyjaśnieni najistotniejszych postanowień przedmiotowego orzeczenia. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (TSUEC-260/18) miał […]

Przewiń do góry
Skip to content