Month

styczeń 2020
Dnia 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie mające bezpośredni wpływ na sytuację „frankowiczów” czyli osób, które zaciągnęły kredyty w walucie obcej w polskich bankach. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tejże problematyki oraz wyjaśnieni najistotniejszych postanowień przedmiotowego orzeczenia. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (TSUEC-260/18) miał...
Read More