Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju jest częścią programu „tarcza antykryzysowa”. Jest to pomoc finansowa skierowana do pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. Tarcza finansowa PFR ma za zadanie ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju jest częścią programu „tarcza antykryzysowa”. Jest to pomoc finansowa skierowana do pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. Tarcza finansowa PFR ma za zadanie ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

W ramach tejże pomocy PFR oferuje mikrofirmom i MŚP subwencje finansowe możliwe do uzyskania za pośrednictwem banków. Całkowita wartość tarczy finansowej to 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB. Należy jednak pamiętać, że środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności

Jeżeli chodzi o warunki, których spełnienie umożliwi skorzystanie z tarczy finansowej, to są one różne w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. I tak przedsiębiorcy będący małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą ubiegać się o pomoc, jeżeli m.in. zatrudniają do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym: nie jest mikrofirmą ani nie jest beneficjentem programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Przedsiębiorca nie może mieć także otwartego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani restrukturyzacyjnego. Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musiał prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MSP będzie udzielane po złożeniu wniosków przez przedsiębiorców za pośrednictwem banków. Lista banków udzielających wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PRF znajduje się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

W razie problemów ze złożeniem wniosku Adwokat Opole może pomóc w jego wypełnieniu oraz udzieli wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do uzyskania pomocy finansowej z PFR – Kancelaria Adwokacka w Opolu Hiper i Hajdas.

Related Posts