Stwierdzenie nabycia i działu spadku – Kancelaria Prawna Paweł Hiper i Sebastian Hajdas

W polskich ustawach nie istnieje żaden przepis, który nakazywał przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Po co zatem się je przeprowadza i kiedy? Sąd stwierdza nabycie spadku na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Krąg osób posiadających taki interes jest bardzo szeroki. Oprócz samych spadkobierców wniosek może złożyć…

czytaj więcej

Szkoda w pojeździe

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują dwie możliwości naprawienia szkody. Jest to albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata odpowiedniej sumy. O ile zastąpienie utraconego dobra innym jest możliwe niemal zawsze, to sytuacja komplikuje się, gdy naprawienie szkody wynika z obowiązkowego ubezpieczenia OC i dotyczy naprawy samochodu. Sprawcę szkody zastępuje zakład ubezpieczeń. A…

czytaj więcej

Alimenty

Niewątpliwie instytucja, jaką jest obowiązek alimentacyjny, znana jest chyba każdemu z nas. Jednym z najczęściej występujących rodzajów alimentów są alimenty dla dzieci. Warto jednak pamiętać, że prawo polskie stanowi bardzo duży krąg osób uprawnionych do żądania świadczeń alimentacyjnych. Wśród nich znajdują się rodzice, rodzeństwo, a nawet powinowaci. Należy również mieć…

czytaj więcej