Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa niewątpliwie negatywnie wpłynie na gospodarkę nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie.

Problem mają nie tylko pracownicy, ale także – a może przede wszystkim – pracodawcy, czyli przedsiębiorcy. Rząd polski w tej sytuacji wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i umożliwia im 3-miesięczne zwolnienie z opłacenia należności z tytułu obowiązkowych składek na ZUS.

Kto może skorzystać ze zwolnienia? ( Zapraszamy w tym celu do naszej kancelarii prawnej w Opolu )

Początkowo zwolnienie miało obejmować jedynie pracodawców zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Szybko zorientowano się jednak, że rozwiązanie to jest krzywdzące dla przedsiębiorców zatrudniających np. 11-12 pracowników, których często sytuacja finansowa niczym nie różni się od tych zatrudniających 8-9 pracowników.

Dlatego też ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniła pierwotne uregulowania i aktualnie ze zwolnienia skorzystać mogą także pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, jednakże w mniejszym zakresie. Otóż zwolnienie w 100 % ze składek ZUS przysługuje płatnikom składek, którzy prowadzili działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę zatrudniającego powyżej 10 pracowników to sytuacja przedstawia się analogicznie, jednak może on skorzystać z 50 % zwolnienia, a nie z całości składek. I tak płatnik składek może skorzystać ze zwolnienia w wysokości 50%, jeżeli prowadził działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Zwolnieni z opłacania składek na ZUS w 100% są także samozatrudnieni, jednak po spełnieniu następujących warunków: prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i nie znajdował się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. oraz miał uregulowane należności, w tym składki ZUS, przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest to obecnie kwota 15 681,00 zł. W przypadku problemów ze złożeniem wniosków i sprawami formalno-prawnymi nasi adwokaci w Opolu służą pomocą.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia, zarówno w przypadku samozatrudnionych, jak i płatników składek, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS maksymalnie do 30 czerwca 2020 roku. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Adwokat Opole pomoże Ci w złożeniu takiego wniosku oraz odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Related Posts