Obowiązkowa kwarantanna a zasiłek chorobowy

W aktualnej sytuacji w kraju, podczas stanu epidemii, rząd polski wprowadził obowiązkowa 14 dniową kwarantannę dla osób przekraczających polską granicę.

Niestety, dotychczas sytuacja takich osób pozostawał niejasna, a to ze względu na fakt, że nie dostawały one żadnego dokumentu potwierdzającego kwarantannę od sanepidu czy lekarza, a zgodnie z przepisami tylko w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić świadczenie osobom ubezpieczonym

Jeżeli spotka Państwa taka sytuacja nasza Kancelaria Prawna – Adwokat Opole Paweł Hiper i Radca prawny Sebastian Hajdas pomoże.

Jednak w dniu 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, które uregulowało sytuację osób powracających do kraju. Takie świadczenie przysługuje osobom, które objęta są ubezpieczeniem chorobowym (a zatem nie tylko osoby związane umową o pracę, ale także osoby pracujące na „umowie zlecenie”, o ile objęte są ubezpieczeniem chorobowym)

Osoby te – po odbyciu obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny – mają 3 dni na wypełnienie i złożenie Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy (do pobrania na stronie internetowej ZUS)

Pracownik składa takie oświadczenie płatnikowi składek, tj. swojemu pracodawcy. Ten z kolei ma 7 dni na przekazanie oświadczenie ubezpieczonego do ZUS (jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS). Należy przy tym pamiętać, że pracodawca, który wypłaca zasiłki, a także ZUS mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o weryfikację danych zawartych w oświadczeniu.

Maintenance Page

Adwokat Opole

Kancelaria Prawna w Opolu

Related Posts