W związku z aktualną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 polski rząd wprowadził szereg regulacji umożliwiających przedsiębiorcom „przetrwanie” na rynku w tym ciężkim okresie.

W poprzednim artykule nasza kancelaria prawna w Opolu pisała o możliwości zwolnienia ze składek na ZUS, w tym natomiast opiszemy na czym polega rządowa pomoc w postaci mikropożyczki w wysokości 5.000 zł, kto może się o nią ubiegać i kiedy.

Mikropożyczkę dla przedsiębiorców przewidywała już pierwsza tarcza antykryzysowa wprowadzona przez polski rząd. Jej pierwotna wersja spotkała się jednak z dużą krytyką ze strony przedsiębiorców, gdyż obejmowała niewielką grupę podmiotów mogących z niej skorzystać.

Dlatego też w kwietniu zmieniono przepisy przewidujące udzielenie mikropożyczki i aktualnie mogą się o nią ubiegać mikroprzedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników, których roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekracza 2 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln EUR.

Termin spłaty wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się po upływie trzymiesięcznego okresu karencji, liczonego od daty otrzymania pożyczki. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, iż możliwe jest umorzenie pożyczki.

Jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności w dalszym ciągu przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki. Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć pisemnie lub elektronicznie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jako adwokaci w Opolu możemy w tym pomóc.

Wraz z wnioskiem złożyć należy umowę pożyczki oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wpisując w nim podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in. NIP, PKD oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu innych form wsparcia rekompensujących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

Natomiast wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku, czyli od momentu upływu 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących mikropożyczki skontaktuj się z naszą kancelarią w Opolu a nasi Adwokaci pomogą Ci w złożeniu wniosku, jak również udzielą wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego złożenia wniosku. 

https://kancelaria-hajdas.pl/adwokat-opole-kancelaria/mikropozyczka-adwokat-opole/

Related Posts