Czy nakaz noszenia maseczki jest zgodny z prawem?

W związku z wprowadzeniem w dniu 31 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce, ogłoszono między innymi nakaz noszenia maseczek. Początkowo nakaz ten obowiązywał w każdym miejscu – nawet przestrzeni publicznej, niezależnie od odległości od innych osób, aktualnie natomiast obowiązuje m.in. w sklepach, urzędach, sądach, galeriach handlowych.

Od wejścia w życie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. nakaz ten budzi niemałe kontrowersje. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że – jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich – nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych wydano z naruszeniem zasad tworzenia prawa – zgodnie z Konstytucją powinna to bowiem przewidywać ustawa, a nie rozporządzenie rządu. Po drugie, jak stwierdził z kolei Sąd Rejonowy w Kościanie, można wprowadzić “obowiązek stosowania środków profilaktycznych”, ale jedynie przez “osoby chore i podejrzane o zachorowanie”, a zatem „brak jest podstaw pozwalających na tak daleko idącą ingerencję w prawa i wolności jednostki”.

Sąd wskazał także, że zakaz przemieszczania się wprowadzony tym samym rozporządzeniem, został wprowadzony bezprawnie albowiem ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozwala, poprzez rozporządzenie, co najwyżej na ograniczenie obywatelom sposobu przemieszczania się, ale nie na jego całkowite zakazanie.

Należy wskazać także na literalną treść przepisu art. 46b pkt 4 ustawy o chorobach zakaźnych, do którego odsyła rozporządzenie w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa. Wskazany w tym przepisie obowiązek dotyczy wyłącznie “osób chorych i podejrzanych o zachorowanie”, którymi z kolei są osoby znajdujące się w izolacji (domowej czy szpitalnej) oraz kwarantannie, uzasadnionej np. wcześniejszym kontaktem danej osoby z kimś zarażonym.

W żadnym wypadku nie można uznać, że osobą “podejrzaną o zachorowanie” jest każdy z nas przez sam fakt wysokiej zakaźności koronawirusa.

Co w takim razie zrobić, gdy funkcjonariusz Policji zdecyduje ukarać nas mandatem za brak maseczki?

W takim sytuacjach można odmówić przyjęcia mandatu oraz zwrócić się do prawnika, zespołu adwokatów w Opolu o pomoc. Adwokat Opole Kancelaria Prawna Hiper i Hajdas pomoże w załatwieniu sprawy i uniknięciu ponoszenia kary za brak maseczki.

Related Posts