Jak odróżnić zwykłego bandziora z pałką teleskopową od nieumundurowanego funkcjonariusza Policji

Po wczorajszych zamieszkach w Warszawie podczas Strajku Kobiet, w Internecie rozgorzała dyskusja jak odróżnić zwykłego bandziora z pałką teleskopową od nieumundurowanego funkcjonariusza Policji.

Zatem, spieszymy z odpowiedzią.

W pierwszej kolejności nieumundurowany funkcjonariusz policji tuż przed podjęciem interwencji zobowiązany jest do okrzyku „policja!”, a następnie przedstawienia elementów go identyfikujących, w tym m.in. odznaki. W wyjątkowych sytuacjach – sytuacjach dynamicznych wydarzeń – nieumundurowany funkcjonariusz policji może rozpocząć swoje czynność bez uprzedniego okazania legitymacji. Jednakże i w takiej chwili policjant w cywilu musi okazać inne zewnętrze oznaki, iż jest on funkcjonariuszem policji, jak chociażby wyżej wskazany okrzyk „policja!”. Zastanowić się należy czy sam okrzyk „policja!” jest wystarczający. Otóż naszym zdaniem nie, gdyż ustawa wprost mówi o okazaniu przez policjanta legitymacji. Osoba legitymowana ma prawa wiedzieć czy faktycznie rozmawia z policjantem, a jeśli tak, to mieć możliwość jego zidentyfikowania. Odnieść się tutaj należy do treści art. 61 ustawy o policji „1.

W przypadkach przewidzianych w art. 60 ust. 2 policjant, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze, a także czynności określone w art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 pkt 2-4, obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta. 2.

Przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w sposób określony w ust. 1.”

Często już sam sposób użycia pałki teleskopowej pokaże nam czy mamy do czynienia z policjantem w cywilu czy zwykłym napastnikiem. Funkcjonariusze policji mogą użyć pałki teleskopowej po wcześniejszym wezwaniu osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu o użyciu tejże pałki, przy czym zabronione jest zadawanie uderzeń w głowę, szyję, a także brzuch. Zwykły bandzior raczej nie stosuje się do tych przepisów.

#AdwokatOpole #RadcaPrawnyOpole

Opracowano – Adwokat Opole – Kancelaria Prawna Hiper i Hajdas.

Related Posts