Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Następnie odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą zakończyłem zdanym egzaminem radcowskim i wpisem na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywałem współpracując z Kancelariami Radcowskimi oraz Adwokackimi. Specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, w tym spadkowego oraz administracyjnego. Wykazując zainteresowanie problematyką prawa mieszkaniowego, spółdzielczego i lokatorskiego wspieram merytorycznie Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości.