Opinie o naszej kancelarii w Opolu

adwokat opole
Szymon Tomczyk
Szymon Tomczyk
11:22 02 Apr 19
Bardzo gorąco polecam kancelarię . Moją sprawą zajmował się mecenas Paweł Hiper i byłem zdumiony wręcz profesjonalizmem jakim się cechuje, jak i samym podejściem do sprawy, która oczywiście została wygrana.(Translated by Google)I highly recommend the office. My case was taken care of by Paweł Hiper, and I was amazed at the professionalism that characterizes him, as well as the very approach to the case, which, of course, was won.
Paweł Karlicki
Paweł Karlicki
14:28 05 Mar 20
Polecam. Korzystałem dwa razy z usług tej kancelarii i przy każdej wizycie mogłem liczyć na fachową pomoc prawną.(Translated by Google)I would recommend. I used the services of this office twice and with each visit I could count on professional legal assistance.
Łukasz Citków
Łukasz Citków
11:26 18 Jun 19
Bardzo gorąco polecam korzystanie z usług kancelarii. Profesjonalizm na najwyższym poziomie.(Translated by Google)I highly recommend using the services of the office. Professionalism at the highest level.
Aga
Aga
14:21 28 Jun 19
Polecam usługi Pana mecenasa Sebastiana Hajdasa, dzięki którego pomocy udało mi się sprawnie i ze 100% sukcesem zakończyć sprawę. Pełen profesjonalizm i rzeczowe podejście do sprawy.(Translated by Google)I recommend the services of your patron, Sebastian Hajdas, thanks to whom I managed to finish the matter with 100% success. Full professionalism and matter-of-fact approach.
George G.
George G.
19:58 06 May 19
Pełen profesjonalizm, rzetelne podejście do wykonywanego zawodu, kompleksowa obsługa prawna, czuwanie nad przebiegiem postępowania sądowego od początku do końca, a do tego świetny kontakt z klientem i udzielanie wyczerpujących informacji prawnych - słowem Kancelaria godna polecenia i zaufania!(Translated by Google)Full professionalism, reliable approach to the profession, comprehensive legal service, watching over the course of court proceedings from the beginning to the end, and also a great contact with the client and providing comprehensive legal information - in a word Kancelaria worth recommending and trust!
Robert Tadaj
Robert Tadaj
18:11 05 Feb 20
Polecam mecenasa Pawła Hiper człowiek warty zaufania.(Translated by Google)I recommend Paweł Hiper, a trustworthy man.
Irena Knop
Irena Knop
10:28 20 Jun 19
Jedyna kancelarie w Opolu, która polecam z czystym sumieniem. Dla Pana Sebastiana nie ma sprawy nie do rozwiązania. Rzetelność oraz profesjonalizm pozwoliły na rozwiązanie w krótkim czasie problemu jaki mialam. Pan Sebastian tłumaczył wszystko, dzięki niemu wiedziałam w jakim jestem miejscu i co jeszcze może mnie czekać. Naprawdę polecam.(Translated by Google)The only office in Opole, which I recommend with a clear conscience. There is no problem for Mr Sebastian. Reliability and professionalism allowed me to solve the problem I had in a short time. Sebastian explained everything, thanks to him I knew where I was and what else could wait for me. I really recommend.
Adam adam Z
Adam adam Z
08:22 15 Jul 19
zdecydowanie polecam! skutecznie i sprawnie. Stały kontakt. Gorąco polecam(Translated by Google)I definitely recommend it! efficiently and efficiently. Constant contact. I would highly recommend
Piotr Dobosz
Piotr Dobosz
06:54 15 May 19
Polecam mecenasa Paweł Hiper, duża wiedza i zaangażowanie doprowadziły do pozytywnego zakończenia sprawy.(Translated by Google)I recommend Paweł Hiper, great knowledge and commitment led to the positive conclusion of the case.
Grzegorz Gębala
Grzegorz Gębala
19:59 06 May 19
Rzetelne, profesjonalne podejście do klienta, świetny kontakt z klientem, Kancelaria godna polecenia!
Adam Kozlowski
Adam Kozlowski
18:29 06 May 19
Dokładnie to, czego potrzebowałem! Pełen profesjonalizm i świetne podejście do klienta. Polecam!(Translated by Google)Exactly what I needed! Full professionalism and a great approach to the client. I would recommend!
Mariusz Gaik
Mariusz Gaik
20:54 10 May 19
Super kancelaria. Polecam w szczególności adwokata p. Pawła Hiper. Profesjonalne i rzetelne podejście do sprawy.(Translated by Google)Super office. I recommend, in particular, lawyer p. Paweł Hiper. Professional and reliable approach to the case.
Grzesiek
Grzesiek
17:03 06 May 19
Profesjonalne podejście, doskonały kontakt i ekspresowe rozwiązanie sprawy. Szczerze polecam.(Translated by Google)Professional approach, perfect contact and express solution of the case. I honestly recommend.
Monika Majewska
Monika Majewska
11:49 06 Feb 20
Pomoc kancelarii, a w szczególności p. Sebastiana Hajdasa podczas rozwodu uważam za nieocenioną. Profesjonalista w swoim fachu - dokładny, rzetelny i zaangażowany.(Translated by Google)I find the help of the law firm, in particular Mr Sebastian Hajdas during the divorce, invaluable. A professional in his profession - accurate, reliable and committed.
Katarzyna Słowińska
Katarzyna Słowińska
07:37 29 Apr 19
Polecam serdecznie. Są uczciwi, rzetelni i punktualni.(Translated by Google)I heartily recommend. They are honest, reliable and punctual.
Korwin 86
Korwin 86
20:17 17 Jun 19
Zdecydowanie polecam Kancelarię.(Translated by Google)I definitely recommend the Office.
Adela Tomczyk
Adela Tomczyk
19:42 22 May 19
Polecam! rzetelna firma, skuteczność 💯procentowa! Ogromna wiedza, terminowość i skrupulatność - to znajdziemy w tej kancelarii.(Translated by Google)I would recommend! reliable company, 💯 percentage efficiency! Extensive knowledge, punctuality and meticulousness - this is what we will find in this law office.
Klaudia
Klaudia
16:57 16 Sep 19
Jeśli ktoś ma sprawę nie do wygrania, proszę nie tracić jednak nadziei i udać się do p. Pawła Hipera. Z nim może się udać. Pełne zaangażowanie i profesjonalizm, przedewszystkim podejście jak do człowieka. Do tej pory nie wiemy, jak mu dziękować, za to, co dla nas zrobił.(Translated by Google)If someone has a case that cannot be won, please do not lose hope and go to Paweł Hiper. He can succeed with him. Full commitment and professionalism, above all a human-like approach.Until now, we do not know how to thank him for what he did for us.
Katarzyna Mielnik
Katarzyna Mielnik
21:40 13 Mar 18
Marcin Urban
Marcin Urban
21:15 27 Aug 19
Jeżeli miałbym cokolwiek powiedzieć o współpracy z ta Kancelaria Prawną to chyba tylko, że cechuje ich bardzo profesjonalne podejście do sprawy, szczególnie polecam Pana Sebastiana Hajdasa.(Translated by Google)If I had to say anything about cooperation with this Law Firm, it is probably just that they have a very professional approach to the case, I especially recommend Mr. Sebastian Hajdas.
Steven Gruyaert
Steven Gruyaert
21:10 10 May 19
Polecam kancelarię. Profesjonalna i rzetelna!(Translated by Google)I recommend the office. Professional and reliable!
Justyna Kozłowska
Justyna Kozłowska
16:46 06 May 19
Profesjonalna i kompleksowa obsługa. Rzetelne podejście do problemu, bardzo wnikliwa analiza. Zdecydowanie polecam współpracę z kancelarią!(Translated by Google)Professional and comprehensive service. Reliable approach to the problem, very thorough analysis. I definitely recommend cooperation with the office!
Katarzyna Szyszka
Katarzyna Szyszka
09:08 17 Jul 19
Fachowa obsługa, profesjonalne podejście do klienta. Polecam kancelarię.(Translated by Google)Professional service, professional approach to the customer. I recommend the office.
Alina Urbaniak
Alina Urbaniak
11:28 01 Nov 19
Polecam Adwokata Pawła Hipera za bardzo dobrą współpracę wysokie zaangażowanie do sprawy. W przypadku w trudnych momentach służy bardzo dobra pomocą telefoniczną i jak w kancelarii. Wiedza Pana Pawła Hipera jest na najwyższym poziomie Perfekcja. W przypadku moim szczególnie polecam Pawła Hipera w sprawach rozwodowych. Nawet po zakończeniu sprawy mogę na niego liczyć. Jestem zadowolona z Pana Pawła jest wielki. POLECAM(Translated by Google)I recommend Advocate Paweł Hiper for very good cooperation, high commitment to the case. In case of difficult moments, he provides very good telephone support and as in the office. The knowledge of Mr. Paweł Hiper is at the highest level Perfection. In my case I particularly recommend Paweł Hiper in divorce cases. Even after the case is over, I can count on him. I am pleased with Mr. Paul is great. RECOMMEND
Barbara Świątek
Barbara Świątek
14:07 22 May 19
Bardzo rzetelne i profesjonalne podejście do klienta, bardzo dobra obsługa prawna stały kontakt.Bardzo polecam kancelarię.Jestem bardzo zadowolona(Translated by Google)Very reliable and professional approach to the client, very good legal service, constant contact. I highly recommend the office. I am very pleased
natalia bzdzion
natalia bzdzion
11:14 04 Sep 19
Serdecznie polecam kancelarię. Pełen profesjonalizm.(Translated by Google)I heartily recommend the office. Full professionalism.
Adam Topola
Adam Topola
19:58 17 Jun 19
Profesjonalne podejście do sprawy i do klienta. Kompleksowa i rzetelna obsługa. Polecam.(Translated by Google)Professional approach to the case and to the client. Comprehensive and reliable service. I would recommend.
Adela Tomczyk
Adela Tomczyk
09:48 18 Apr 19
Profesjonaliści w swoim fachu. polecam
Karolina Jeziorska
Karolina Jeziorska
07:48 28 Jun 19
Polecam! Pełen profesjonalizm i zaangażowanie Pana Mecenasa Pawła Hiper były nieocenione w szybkim załatwieniu tematu. Dodatkowo duży plus za anielską cierpliwość w tłumaczeniu mi wszystkich zawiłości sprawy.(Translated by Google)I would recommend! Full professionalism and commitment of Mr. Paweł Paweł Hiper were invaluable in quickly dealing with the topic. In addition, a big plus for angel's patience in explaining all the intricacies of the matter to me.
Edyta Jeziorska
Edyta Jeziorska
16:44 17 Apr 19
Polecam kancelarię. Świetni specjaliści(Translated by Google)I recommend the office. Great specialists
Magdalena Sz
Magdalena Sz
20:40 01 Dec 19
Wszystkim którzy potrzebują skutecznego adwokata polecam pana Pawła Hipera, prowadził dwie moje sprawy z zakresu prawa rodzinnego - obie zakończone sukcesem. Pan Paweł jest godnym polecenia fachowcem ,to bardzo empatyczny człowiek w pełni zaangażowany w to co robi . Mając takiego adwokata nie ma mowy o Stresie ! Z usług pana Pawła skorzystałam z polecenia i to był tzw strzał w 10! Szczerze polecam tego adwokata , konkretny ,pewny zajmowanego stanowiska i co dla mnie najważniejsze mający czas dla klienta . Jestem bardzo zadowolona.(Translated by Google)I recommend Paweł Hiper to all who need an effective lawyer, he managed two of my family law cases - both successfully completed. Mr. Paul is a recommended specialist, is a very empathetic man fully engaged in what he does. With such a lawyer, there is no Stress! I used the command of Mr. Paweł and it was the so-called shot in 10! I highly recommend this lawyer, specific, confident their position and what most important to me having time for the customer. I am very pleased.
Grzesiek Łoteva
Grzesiek Łoteva
08:46 29 Apr 19
Bardzo polecam kancelarię. Wszystki sprawy załatwiane brdzo profesjonalnie i od ręki.(Translated by Google)I highly recommend the office. All matters dealt with professionally and on the spot.
Aneta C.
Aneta C.
17:40 12 Jul 19
Polecam (!) przede wszystkim usługi Adwokata-pana Pawła Hipera, którego cechuje profesjonalizm oraz zaangażowanie w prowadzeniu spraw. Sumienne podejście do każdego zagadnienia, a także duże wyczucie jeżeli chodzi o kwestie rodzinne. Ogromnym atutem jest również kontakt z panem Pawłem, szybkie i konkretne odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania.(Translated by Google)I recommend (!) Above all the services of advocate- Mr Paweł Hipera, who is characterized by professionalism and involvement in conducting cases. A conscientious approach to every issue, as well as a great sense when it comes to family issues. A great advantage is also contact with Mr. Paweł, quick and specific answers to all doubts and questions.
patbre1000
patbre1000
09:42 22 Jul 19
Mecenasi profesjonalnie podeszli do mojej sprawy. Informowali na bieżąco o jej postępie. Służyli radą i pomocą na każdym etapie.Polecam!(Translated by Google)The patrons professionally approached my case. They kept you informed about its progress. They served advice and help at every stage.I would recommend!
Daria Piworska
Daria Piworska
08:42 19 Feb 20
Pan Paweł Hiper bardzo profesjonalnie zajął się moją sprawą, jest osobą rzetelną i bardzo skuteczną w swoich działaniach. Bardzo polecam.(Translated by Google)Mr. Paweł Hiper took care of my case very professionally, he is a reliable and very effective person in his actions. I highly recommend.
justyna hiper
justyna hiper
08:01 22 Jun 19
Profesjonalna obsługa, polecam kancelarię.(Translated by Google)Professional service, I recommend the office.
Marcin Deka
Marcin Deka
14:23 29 Apr 19
Pełen profesjonalizm. Wszystko załatwione szybko, bezproblemowo oraz z wyczuciem. Bardzo przyjazna współpraca. Gorąco polecam !(Translated by Google)Full professionalism. Everything is taken care of quickly, effortlessly and sensitively. Very friendly cooperation. I would highly recommend !
martinkolo
martinkolo
19:37 27 Jun 19
Profesjonalna obsługa, sprawa wygrana w 100%. Polecam!(Translated by Google)Professional service, the case won 100%. I would recommend!
Tomasz Kozioł
Tomasz Kozioł
17:24 13 Oct 19
Polecam z czystym sumieniem. Współpracowałem z Panem Pawłem Hiper, super specjalista, rzeczowy i konkretny. Sprawa zakończona sukcesem i tak powinno się oceniać adwokatów ! Dziękuję bardzo i na pewno zaufam jeszcze raz. Pozdrawiam,Tomek(Translated by Google)I recommend it with a clear conscience. I worked with Mr. Paweł Hiper, a super specialist, factual and specific. The case is successful and lawyers should be rated this way! Thank you very much and I will certainly trust you again.Greetings,Tomek
Zuzia Jeziorska
Zuzia Jeziorska
18:33 23 Jun 19
Pan mecenas Paweł Hiper podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie i rzetelnie. Wszystko wyjaśniał i informował na bieżąco o postępach w sprawie. Rzetelność i zaangażowanie godne polecenia.(Translated by Google)Mr Paweł Hiper, attorney, approached the matter very professionally and reliably. He explained everything and kept up to date on the progress of the case. Reliability and commitment worth recommending.
Justyna Kozłowska
Justyna Kozłowska
08:03 27 Apr 19
Zdecydowanie polecam współpracę z kancelarią. Fachowa i rzetelna pomoc, ogromny profesjonalizm i zaangażowanie.
Przemek P
Przemek P
10:00 22 May 19
Bardzo rzeczowa i kompetentna pomoc prawna, polecam na 100%(Translated by Google)Very competent and competent legal assistance, I recommend 100%
Sylwia Snarska
Sylwia Snarska
14:31 15 Mar 20
Zdecydowanie najlepsi adwokacki z jakimi miałam okazję współpracować. Na konsultacje przyjeżdżam z Krakowa, a to o czymś świadczy. Pozdrawiam!(Translated by Google)By far the best lawyers I've ever had the opportunity to work with. I come to Krakow for consultations, and this shows something. Regards!
Joanna Kałużna
Joanna Kałużna
19:15 24 Apr 19
Bardzo gorąco polecam kancelarię !(Translated by Google)I highly recommend the office!
Artur Polowczyk
Artur Polowczyk
19:35 14 Aug 19
Bardzo polecam usługi Pana Pawła Hipera. Pełen profesjonalizm i dbanie o dobro klienta. Pan Paweł świetnie wyjaśnia wszystkie prawnicze zawiłości i znajduje najlepsze rozwiązania. Bardzo mi pomógł.(Translated by Google)I highly recommend the services of Mr. Paweł Hiper. Full professionalism and taking care of the good of the client. Mr. Paweł explains all legal complexities and finds the best solutions. He helped me a lot.
Paweł Michalczak
Paweł Michalczak
12:48 02 Jul 19
Mateusz Marcinkowski
Mateusz Marcinkowski
20:41 27 Jun 19
Polecam usługi kancelarii. Profesjonalizm, rzetelność i indywidualne podejście do każdego klienta. Panowie Hiper i Hajdas to solidna firma na którą zawsze można liczyć i która mnie nigdy nie zawiodła!(Translated by Google)I recommend the office services. Professionalism, reliability and individual approach to each client. Gentlemen Hiper and Hajdas is a solid company that you can always count on and which never disappointed me!
kamila psiurska
kamila psiurska
16:18 17 Apr 19
Współpracę z Panem Adwokatem PAWLEM HIPER oceniam jako wzorową. Pan Adwokat podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, udzielając już na pierwszym spotkaniu rzetelnych i wyczerpujących informacji, również o kosztach. Pełen profesjonalizm i wiedza Pana Adwokata, udzielenie trafnych porad pozwoliło bardzo dobrze przygotować się do rozprawy, która okazała się formalnością. Ilość spotkań była dostosowana do potrzeb i ograniczona do niezbędnego minimum, a kontakt telefoniczny i mailowy ułatwił współpracę nie angażując czasu na dojazdy itp. Każde spotkanie cechowało się szczegółowym omówieniem konkretnego zagadnienia związanego ze sprawą i toczyło się w przyjaznej atmosferze minimalizując stres związany z rozprawą. Przygotowane przez Pana Adwokata materiały pozwoliły zamknąć sprawę bardzo szybko. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Adwokata.(Translated by Google)I rate the cooperation with Mr. PAWLEM HIPER as exemplary. Mr Adwokat approached the matter very professionally, already providing at the first meeting reliable and comprehensive information, including costs. Full of professionalism and knowledge of Mr. Adwokat, providing accurate advice allowed to prepare very well for the trial, which turned out to be a formality. The number of meetings was adjusted to the needs and limited to the necessary minimum, and the contact by phone and e-mail facilitated cooperation without commuting time etc. Each meeting was characterized by a detailed discussion of the specific issue related to the matter and was conducted in a friendly atmosphere minimizing stress related to the trial. The materials prepared by Mr. Adwokat enabled closing the case very quickly. With full responsibility I can recommend Mr. Adwokat's services.
Arena Inkaso
Arena Inkaso
07:40 09 Oct 19
Gorąco polecamy Kancelarię - pełen profesjonalizm, kompetencja, zaangażowanie i rzetelność.
Andrzej D4Y
Andrzej D4Y
12:52 19 Jun 19
Szybko, fachowo i w miłej atmosferze. Godni polecenia(Translated by Google)Fast, professional and in a pleasant atmosphere. Worth recommending
Dorota Krzemień
Dorota Krzemień
08:45 01 Jul 19
Polecam Radce Prawnego Sebastiana Hajdasa jak i cała Kancelarie Prawną, super podejście do klienta, zawsze znajdują czas na spotkanie i są dostępni bez względu na porę dnia.(Translated by Google)I recommend the legal counsel of Sebastian Hajdas and the entire Law Firm, a great approach to the client, they always find time to meet and are available regardless of the time of day.
Marcin Zaw
Marcin Zaw
18:09 25 Jun 19
Polecam. Swietni specjalisci. Polecam w 100 procentach(Translated by Google)I would recommend. Great specialists. I recommend 100 percent
Katarzyna Mielnik
Katarzyna Mielnik
19:47 17 Jun 19
Zdecydowanie polecam Kancelarię.
Grzegorz Szczepaniak
Grzegorz Szczepaniak
13:44 18 Sep 19
Bardzo polecam skorzystanie z usług Kancelarii. Ja współpracowałem z panem Adwokatem - Pawłem Hiperem. Od początku Pan Adwokat w pełni zaangażował się w prowadzony temat, rozwiązał mój problem błyskawicznie i 100 % dla mnie satysfakcjonujący. Dziekuję.(Translated by Google)I highly recommend using the services of the Law Firm. I cooperated with Mr. Advocate - Paweł Hiper. From the beginning, Mr. Advocate was fully involved in the topic, he solved my problem in a flash and 100% satisfying for me. Thank you.
Joanna Kalisz
Joanna Kalisz
18:57 09 Feb 20
Z czystym sumieniem mogę przyznać, że jest to najlepsza kancelaria adwokacka na terenie Opola i całej okolicy. Szczerze polecam.(Translated by Google)With a clear conscience I can admit that this is the best law office in Opole and the whole area. I highly recommend.
Michal Korzeniewski
Michal Korzeniewski
04:36 27 Apr 19
Polecam Adwokata Pawła Hiper. Bardzo dobra wspolpraca, wysokie kompetencje i zaangazowanie.(Translated by Google)I recommend Paweł Hiper's lawyer. Very good cooperation, high competence and commitment.
Justyna Poplawska
Justyna Poplawska
13:20 04 Jul 19
W pełni profesjonalna kancelaria, polecam Pana adwokata Pawła Hiper, bardzo rzeczowy człowiek który z sercem podchodzi do każdej sprawy.(Translated by Google)A fully professional office, I recommend Mr Paweł Hiper, a lawyer, a very kind person who approaches every matter with a heart.
Krzysztof
Krzysztof
13:20 18 Apr 19
Polecam Adwokata Pawła Hipera za bardzo dobrą współpracę,wysokie zaangażowanie do spraw ,przedstawienie i wyjaśnienie klarownie przebieg całej sprawy ,w przypadku w trudnych momentach służy bardzo dobrą pomocą telefonicznie i jak w kancelarii . Wiedza Pana Pawła Hipera jest na najwyższym poziomie ,perfekcja.W przypadku moim szczególnie polecam Pawła Hipera w sprawach karnych,za pomyślnie rozwiazanie sprawy ,nawet po zakończeniu sprawy zawsze można na Pana Pawła Hipera liczyć, służy pomocą .Jestem zadowolony z Pana Pawła Hipera. POLECAM.(Translated by Google)I recommend Paweł Hiper's Attorney for very good cooperation, high commitment to matters, presentation and explanation of the whole process clearlymatters, in case of difficult times, it is very helpful in the telephone and at the office. The knowledge of Mr. Paweł Hiper is at the highest level, perfection. In my case, I especially recommend Paweł Hiper in criminal cases, for successfully solving the case, even after the end of the matter you can always count on Mr. Paweł Hipera, help. I am happy with Mr. Paweł Hiper. I RECOMMEND.
Kamila Psiurska
Kamila Psiurska
16:25 17 Apr 19
Współpracę z Panem Adwokatem PAWLEM HIPER oceniam jako wzorową. Pan Adwokat podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, udzielając już na pierwszym spotkaniu rzetelnych i wyczerpujących informacji, również o kosztach. Pełen profesjonalizm i wiedza Pana Adwokata, udzielenie trafnych porad pozwoliło bardzo dobrze przygotować się do rozprawy, która okazała się formalnością. Ilość spotkań była dostosowana do potrzeb i ograniczona do niezbędnego minimum, a kontakt telefoniczny i mailowy ułatwił współpracę nie angażując czasu na dojazdy itp. Każde spotkanie cechowało się szczegółowym omówieniem konkretnego zagadnienia związanego ze sprawą i toczyło się w przyjaznej atmosferze minimalizując stres związany z rozprawą. Przygotowane przez Pana Adwokata materiały pozwoliły zamknąć sprawę bardzo szybko. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Adwokata.
Chris Buzzer
Chris Buzzer
14:03 02 Oct 19
Szczerze polecam tą kancelarię, a szczególnie Pana Pawła Hipera. Pełen profesjonalizm, rzetelność i bardzo dobre podejście do człowieka.(Translated by Google)I highly recommend this office, especially Mr. Paweł Hiper. Full professionalism, reliability and a very good approach to people.
Paweł Kosiecki
Paweł Kosiecki
15:14 17 Feb 20
Świetna kancelaria, olbrzymia wiedza i bardzo profesjonalne podejście do rozwiązywania problemów prawnych. Zdecydowanie polecam.(Translated by Google)Great office, vast knowledge and a very professional approach to solving legal problems. I definitely recommend it.
Magdalena Hyper
Magdalena Hyper
07:32 09 May 19
Bardzo fachowa obsługa, można powierzyć im swoje sprawy bez najmniejszej obawy.(Translated by Google)Very professional service, you can entrust them with your affairs without the slightest fear.
Joanna Sułek
Joanna Sułek
19:07 21 Mar 18
Alicja Jeziorska
Alicja Jeziorska
08:22 18 Jun 19
Polecam kancelarię. Profesjonalna obsługa, rzetelne podejście do klienta, gotowość do pomocy.(Translated by Google)I recommend the office. Professional service, reliable approach to the customer, readiness to help.
Artur Bednarski
Artur Bednarski
19:37 15 May 19
Polecam - bardzo profesjonalne podejście obu panów do tematu. Świetny, stały kontakt przy prowadzeniu mojej sprawy, która okazała się wielowątkowa i trudniejsza niż myślałem . Zdecydowanie nawiążemy dłuższą współpracę.(Translated by Google)I recommend - a very professional approach of both men to the subject. Great, constant contact while conducting my case, which turned out to be multithreaded and more difficult than I thought. We will definitely make a long cooperation.
Następne Opinie
Przewiń do góry