Opinie o naszej kancelarii w Opolu

Sebastian Ocik
Sebastian Ocik
04:15 21 May 23
Aleksander
Aleksander
11:43 16 May 23
(Translated by Google) I have used the services of the law firm several times, always a professional approach and quick resolution of the matter. I salute the whole team(Original)Korzystałem z usług kancelarii kilkukrotnie, zawsze profesjonalne podejście i szybkie załatwienie sprawy. Pozdrawiam cały zespół
Agata Zimoch
Agata Zimoch
13:22 15 May 23
(Translated by Google) A great lawyer, very factual, specific and, above all, communicative. In-depth familiarization with the case, full supervision of the proceedings and, of course, its successful completion. I heartily recommend it, cooperation with Mr. Patron is pure pleasure.(Original)Świetny adwokat, bardzo rzeczowy, konkretny i przede wszystkim kontaktowy. Wnikliwe zapoznanie ze sprawa, pełen nadzór postępowania i oczywiście pomyślne jej ukończenie. Polecam serdecznie, współpraca z Panem Mecenasem to czysta przyjemność.
Wiesiek
Wiesiek
18:15 03 Apr 23
(Translated by Google) Very specific. I recommend(Original)Bardzo konkretny .Polecam
Hubert Milejski
Hubert Milejski
20:59 21 Mar 23
(Translated by Google) I am very pleased with the cooperation, very good contact.Mr. Attorney approached my case with great commitment, understanding and willingness to help, he answered every question exhaustively and understandably.I heartily recommend.(Original)Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, bardzo dobry kontakt.Do mojej sprawy Pan Mecenas podszedł z dużym zaangażowaniem, zrozumieniem oraz chęcią pomocy, na każde pytanie odpowiadał wyczerpująco i zrozumiale.Serdecznie polecam.
Наталія Терник
Наталія Терник
16:23 20 Mar 23
(Translated by Google) I highly recommend the office.(Original)Serdecznie polecam kancelarię.
Edyta Reszetar
Edyta Reszetar
06:36 09 Mar 23
(Translated by Google) Great law firm. Full professionalism. Mr. Paweł Hiper prepared me for the case, thanks to which I knew how to behave before the Court, I was not stressed. The verdict was in my favor. I heartily recommend.(Original)Świetna kancelaria adwokacka. Pełen profesjonalizm. Pan Paweł Hiper przygotował mnie do sprawy, dzięki temu wiedziałam jak mam się zachować przed Sądem, nie byłam zestresowana. Wyrok był po mojej myśli. Polecam serdecznie.
Cinaf
Cinaf
18:37 08 Mar 23
(Translated by Google) I highly recommend Pawel. Efficiently and successfully.(Original)Polecam bardzo Pana Pawła . Sprawnie i z sukcesem.
Ewa Marcinków
Ewa Marcinków
14:55 28 Feb 23
Sebastian Stoeck
Sebastian Stoeck
14:51 28 Feb 23
(Translated by Google) I heartily recommend the friendly and professional service(Original)Serdecznie polecam miła i profesjonalna obsługa
Wiktor Michalak
Wiktor Michalak
18:49 22 Feb 23
(Translated by Google) I heartily recommend(Original)serdecznie polecam
Podleśny 17
Podleśny 17
19:28 15 Feb 23
(Translated by Google) Legal adviser opole . The best lawyer in Opole. Recommendable!(Original)Radca prawny opole . Najlepszy adwokat w Opolu. Godny Polecenia!
Kamila Bakon
Kamila Bakon
05:52 06 Feb 23
(Translated by Google) I am delighted! Amazing place and amazing people. In an era when lawyers, to put it mildly, don't care about people and raise rates, here is reliable help, effective action and a really normal price. Thank you for your help.(Original)Jestem zachwycona! Niesamowite miejsce i niesamowici ludzie. W dobie kiedy prawnicy mają delikatnie mówiąc w nosie człowieka i windują stawki tu rzetelna pomoc, skuteczne działanie i naprawdę normalna cena. Dziękuję za pomoc.
Michal Ch
Michal Ch
09:23 26 Jan 23
(Translated by Google) I would highly recommend. My case was resolved positively with minimal involvement from me. So I wanted to thank you for your help.(Original)Gorąco polecam. Moja sprawa została rozwiązania pozytywnie, przy moim minimalnym zaangażowaniu. Dlatego też chciałem podziękować za pomoc.
Dry
Dry
19:58 20 Jan 23
(Translated by Google) Mega good and experienced in what he does. In my opinion, the best lawyer in Opole(Original)Mega dobry i doświadczony w tym co robi. Moim zdaniem najlepszy w adwokat Opolu
Brian Fijak
Brian Fijak
19:06 17 Jan 23
(Translated by Google) I highly recommend Pawel. Efficiently quickly and successfully.(Original)Polecam bardzo Pana Pawła . Sprawnie szybko i z sukcesem.
Anna Wojtala
Anna Wojtala
19:02 17 Jan 23
(Translated by Google) I recommend it very much. Everything quickly and efficiently completed with success, I recommend Mr. Paweł(Original)Polecam bardzo. Wszystko szybko i sprawnie zakończone sukcesem polecam Pana Pawła
xx chałada
xx chałada
10:00 16 Jan 23
(Translated by Google) The best lawyer in Opole(Original)Najlepszy adwokat w Opolu
Janina Pobikrowska
Janina Pobikrowska
09:45 15 Jan 23
(Translated by Google) Legal adviser opole. The best advisor in Poland. He treats every case as a priority. I recommend(Original)Radca prawny opole. Najlepszy radca w Polsce. Każdą sprawę traktuje priorytetowo. Polecam
Grzegorz Czarnocki
Grzegorz Czarnocki
01:07 15 Jan 23
(Translated by Google) Professional, reliable law firm(Original)Profesjonalna, rzetelna kancelaria
Nela Nela
Nela Nela
15:34 11 Jan 23
(Translated by Google) I highly recommend the office. As a Legal Advisor in Opole, he helped me a lot and I am very grateful for that. He took on a job no one wanted to take on.(Original)Serdecznie polecam kancelarię. Jako Radca Prawny Opole bardzo mi pomógł i jestem za to bardzo wdzięczna. Podjął się zadania, którego nikt nie chciał się podjąć.
Joanna Głowacz
Joanna Głowacz
06:32 05 Jan 23
(Translated by Google) Attorney Opole everything is great(Original)Adwokat Opole wszystko super
daria biernath
daria biernath
12:11 03 Jan 23
(Translated by Google) The best lawyer in Opole. Recommendable! Specific, he can make excellent arguments.(Original)Najlepszy adwokat w Opolu. Godny Polecenia! Konkretny, potrafi świetnie argumentować.
Daria Chrobok
Daria Chrobok
21:52 19 Dec 22
(Translated by Google) Great lawyer, I highly recommend(Original)Świetny adwokat polecam serdecznie
Maja Sieradzka
Maja Sieradzka
14:18 04 Nov 22
(Translated by Google) I was stopped in the evening. Attorney Konieczny sat with me at the Police until 2 am during the interrogation. Thank you(Original)Zatrzymano mnie wieczorem. Mecenas Konieczny siedział ze mną na Policji do 2giej w nocy na przesłuchaniu. Dziękuje
Maria Szymczyk
Maria Szymczyk
18:04 03 Nov 22
Żaneta Walas
Żaneta Walas
09:59 03 Nov 22
(Translated by Google) Thank you for helping me with the inheritance case.(Original)Dziękuję za pomoc w sprawie spadkowej.
Radek Kmiecik
Radek Kmiecik
17:53 01 Nov 22
(Translated by Google) A law firm worth recommending - specific, they can argue perfectly, they handled my divorce case very well. Very honest and professional(Original)Kancelaria godna polecenia - konkretni, potrafią doskonale argumentować, świetnie poprowadzili moją sprawę rozwodową. Bardzo rzetelni i profesjonalni
Maciej Malicki
Maciej Malicki
21:39 27 Oct 22
(Translated by Google) This lawyer is a real law specialist! There is no trick that will not be used to the benefit of the client.(Original)Ten adwokat to prawdziwy specjalista od prawa! Nie ma kruczka, ktorego nie wykorzysta na korzysc klienta.
Raylen
Raylen
18:32 26 Oct 22
(Translated by Google) Professionals in their industry. I heartily recommend and thank you very much for the legal assistance provided.(Original)Profesjonaliści w swojej branży. Serdecznie polecam i bardzo dziękuję za udzieloną pomoc prawną.
Olga Grabowska
Olga Grabowska
07:40 26 Oct 22
(Translated by Google) I have nothing to complain about when it comes to the work of this law firm. I achieved what I needed. I recommend!(Original)Nie mam nic do zarzucenia jesli chodzi o prace tej kancelarii. Osiagnelam to co potrzebowalam. Polecam!
Anita Cieślik
Anita Cieślik
19:25 25 Oct 22
(Translated by Google) Once again, this law firm has shown me that it is reliable! You simply cannot lose the case with them.(Original)Po raz kolejny ta kancelaria pokazala mi ze jest niezawodna! Z nimi po prostu nie da się przegrać sprawy.
Quiet Vipersia
Quiet Vipersia
21:47 23 Oct 22
(Translated by Google) Thank you for your help and I recommend it! They have a great approach to the client and their work here. They are reliable!(Original)Dziękuje za pomoc i polecam! Maja tutaj swietne podejscie do klienta oraz swojej pracy. Są niezawodni!
Darek Filipowicz
Darek Filipowicz
17:21 22 Oct 22
(Translated by Google) The best lawyer in Opole and its vicinity is right here! I will certainly contact them if necessary.(Original)Najlepszy adwokat w Opolu i okolicach to właśnie tutaj! Na pewno w razie potrzeby bvede sie z nimi kontaktowac.
Viktor Kondratowicz
Viktor Kondratowicz
22:22 19 Oct 22
(Translated by Google) They helped me a lot. I couldn't get any better. It was really worth coming here. Incredibly knowledgeable.(Original)Bardzo mi pomogli. Nie mogłem lepiej trafić. Naprawdę warto było tu przyjechać. Niesamowicie kompetentni.
Aleksander Chmura
Aleksander Chmura
05:53 17 Oct 22
(Translated by Google) They helped me immensely. Especially in the field of business activities. They explained the gimmicks in the contract.(Original)Pomogli mi niezmiernie. Szczególnie z zakresu działalności gospodarczej. Wytłumaczyli kruczki w umowie.
Łukasz Matysiak
Łukasz Matysiak
20:08 17 Aug 22
(Translated by Google) Paweł Hiper - I recommend this lawyer like few in this country! Mr Paweł pulled me out of the Kluczbork prison at the first check-in without any problem, I was the only one from this prison for two years that I received electronic supervision thanks to Mr Paweł Hiper. The whole prison was surprised when I got it, so I said I had a very good lawyer... I've had many lawyers but Pawel Hiper surpasses them all. I RECOMMEND !!! and thanks for your help(Original)Paweł Hiper - polecam tego Pana prawnika jak mało którego z tego Kraju! Pan Paweł wyciągnął mnie z więzienia z Kluczborka przy pierwszej wokandzie bez żadnego problemu, jako jedyny z tego więzienia od dwóch lat dostałem dozór elektroniczny dzięki Panu Pawłowi Hiper. Całe więzienie było zaskoczone jak to dostałem, więc powiedziałem, iż miałem bardzo dobrego prawnika... Miałem wielu prawników lecz Paweł Hiper przewyższa wszystkim. POLECAM !!! i dziękuje za pomoc
Dom Serwis
Dom Serwis
07:57 31 May 22
(Translated by Google) Quick, efficient, very clear and specific, high level of professionalism and inexpensive. If he ever needed a lawyer, it would be with them(Original)Szybko sprawnie, bardzo jasno i konkretnie, wysoki poziom profesjonalizmu i niedrogo. Jeśli kiedykolwiek by korzystał z prawnika to u nich
Piotr Bilicki
Piotr Bilicki
07:37 27 May 22
(Translated by Google) The men are professionals. I have personally talked to attorney Hajdas several times. Individual approach and human language are definite distinguishing features thanks to which I will definitely return there and sincerely recommend it.(Original)Panowie to profesjonaliści. Osobiście rozmawiałem kilkukrotnie z mecenasem Hajdasem. Indywidualne podejście i ludzki język to zdecydowane wyróżniki dzięki, którym na pewno tam wrócę i szczerze polecam.
Marianna Spar
Marianna Spar
12:31 17 May 22
(Translated by Google) Everything is fast and efficient, I highly recommend Marianna(Original)Wszytko szybko sprawnie,bardzo polecam Marianna
K Kaczmarczyk
K Kaczmarczyk
12:23 09 May 22
(Translated by Google) The division of property after the separation was settled in my favor. Thank you very much for your professional help. I recommend!(Original)Podział majątku po rozstaniu rozstrzygnięty na moją korzyść. Bardzo dziękuję za fachową pomoc. Polecam!
Piotr Jasniecki
Piotr Jasniecki
07:53 10 Mar 22
(Translated by Google) Specific and to the point.(Original)Konkretnie i na temat.
Adam Skrzyński
Adam Skrzyński
18:32 29 Oct 21
Mikołaj Szczepański
Mikołaj Szczepański
13:48 30 Sep 21
(Translated by Google) The attorney approached my case diligently. In this situation, he efficiently started the implementation of all actions aimed at solving the problem as soon as possible. I recommend five.(Original)Rzetelnie adwokat podszedł do mojej sprawy. W tej sytuacji sprawnie rozpoczął realizację wszelkich działań mających na celu jak najszybsze rozwiązanie problemu. Polecam na piątke.
GRACJAN Kluz
GRACJAN Kluz
18:18 17 Jun 21
Grzegorz Sleziona
Grzegorz Sleziona
16:07 28 Apr 21
(Translated by Google) Short and to the point: I highly recommend Mr. Paweł. He is very professional, polite and willing to help. When looking for a lawyer, I was guided by Google reviews and they were confirmed.(Original)Krótko i na temat: Bardzo polecam Pana Pawła. Jest bardzo profesjonalny, uprzejmy i chętny do pomocy. Szukając adwokata kierowałem się opiniami Google i potwierdziły się.
Piotrek Pietrek
Piotrek Pietrek
23:57 07 Apr 21
Tomasz Utko
Tomasz Utko
13:07 17 Mar 21
(Translated by Google) When I was looking for a lawyer on the Internet, having no experience in this subject, I was of course influenced by the opinions of other people. I hope that my opinion will also help someone make the right choice. Attorney Paweł Hiper is the best lawyer I have met, and the winning case was reportedly one of the records in this law firm. I recommend it with a clear conscience!(Original)Kiedy szukałem w internecie adwokata, nie mając doświadczenia w tym temacie, sugerowałem się oczywiście opiniami innych osób. Mam nadzieje, że moja opinia też komuś pomoże dokonać właściwego wyboru. Mecenas Paweł Hiper to najlepszy adwokat jakiego poznałem, a wygrana sprawa podobno była jednym z rekordów w tej kancelarii. Z czystym sumieniem polecam!
Katarzyna Mielnik
Katarzyna Mielnik
19:47 17 Jun 19
Zdecydowanie polecam Kancelarię.
Grzegorz Gębala
Grzegorz Gębala
19:59 06 May 19
Rzetelne, profesjonalne podejście do klienta, świetny kontakt z klientem, Kancelaria godna polecenia!
Justyna Kozłowska
Justyna Kozłowska
08:03 27 Apr 19
Zdecydowanie polecam współpracę z kancelarią. Fachowa i rzetelna pomoc, ogromny profesjonalizm i zaangażowanie.
Adela Kurowska
Adela Kurowska
09:48 18 Apr 19
Profesjonaliści w swoim fachu. polecam
Kamila Psiurska
Kamila Psiurska
16:25 17 Apr 19
Współpracę z Panem Adwokatem PAWLEM HIPER oceniam jako wzorową. Pan Adwokat podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, udzielając już na pierwszym spotkaniu rzetelnych i wyczerpujących informacji, również o kosztach. Pełen profesjonalizm i wiedza Pana Adwokata, udzielenie trafnych porad pozwoliło bardzo dobrze przygotować się do rozprawy, która okazała się formalnością. Ilość spotkań była dostosowana do potrzeb i ograniczona do niezbędnego minimum, a kontakt telefoniczny i mailowy ułatwił współpracę nie angażując czasu na dojazdy itp. Każde spotkanie cechowało się szczegółowym omówieniem konkretnego zagadnienia związanego ze sprawą i toczyło się w przyjaznej atmosferze minimalizując stres związany z rozprawą. Przygotowane przez Pana Adwokata materiały pozwoliły zamknąć sprawę bardzo szybko. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Adwokata.
Joanna Sułek
Joanna Sułek
19:07 21 Mar 18
Następne OpinieKancelaria Hajdas Opole | Adwokat, prawnik Opole, porady prawne Opole
Przewiń na górę
Skip to content