Kancelaria Adwokacka Adwokat Opole Sebastian Hajdas świadczy pomoc prawną z dziedziny szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jako dobry adwokat rodzinny zawsze mam na uwadze szczególną delikatność, a zarazem doniosłość tej materii. Problematyka ta obejmuje w szczególności sprawy:

 • o rozwód (z wyłącznej winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie),
 • o separację, o unieważnienie małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz rozliczenia między małżonkami,
 • związane z pochodzeniem dziecka: sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania,
 • o alimenty: alimenty na rzecz dziecka, alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie, alimenty rzecz na innych członków rodziny,
 • o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o egzekucję alimentów już zasądzonych, o zabezpieczenie alimentów w trakcie postępowania sądowego,
 • o przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • których przedmiotem jest opieka prawna i kuratela (w sprawach osób małoletnich i dorosłych),
 • o przysposobienie,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o przymusowe leczenie odwykowe i leczenie psychiatryczne.

Mając na uwadze powyższe jako Twój pełnomocnik ustalę z Tobą całą taktykę prowadzenia procesu przed sądem i pouczę o przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie, będę sporządzać wszystkie niezbędne pisma procesowe i reprezentować Cię na rozprawach, zaproponuję konkretne wnioski dowodowe mając na uwadze terminy i etapy postępowania w jakich jest to dopuszczalne, w razie potrzeby sporządzę środki odwoławcze, przeprowadzę negocjacje lub doprowadzę do mediacji, pomogę w sporządzeniu planu wychowawczego.

Adwokat Opole https://kancelaria-hajdas.pl

Skip to content