Prawo administracyjne to zespół norm regulujących działalność
administracyjną (tzn. administrację w sensie przedmiotowym).
Ta definicja nie jest „pełna”, bowiem działalność administracyjną
normuje również prawo cywilne, które prawem administracyjnym nie
jest.

Prawem administracyjnym, jest prawo, które posługuje się władztwem. Ta definicja posługuje się podstawową cechą administracji, a mianowicie posiadaniem przez nią władztwa administracyjnego.

Prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej (pojmowanej jako dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, tzn. obejmuje to co jest wytworzone właśnie dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie zarazem dla innych dziedzin kultury
społecznej.

Żadna z powyższych definicji nie jest błędna, ale też żadna nie jest wystarczająco konkretna i nie można ich stosować jako definicji absolutnej. Zaznaczyć należy również, że prawo administracyjne jako jedyne nie jest skodyfikowane, tzn. nie ma swojego kodeksu, tak jak mamy w przypadku prawa cywilnego czy karnego.

Adwokat Opole https://kancelaria-hajdas.pl

Skip to content