Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie – najogólniej rzecz ujmując – jest świadczeniem, które przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody na osobie o charakterze niemajątkowym. Rolą zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Nie należy mylić pojęcia zadośćuczynienia z odszkodowaniem, które niestety w języku potocznym stosowane są zamiennie, a tym samym mylone ze sobą. Jakkolwiek pojęcia te wiążą się nierozerwalnie z pojęciem szkody, to jak już wyżej wskazano, zadośćuczynienie przysługuje temu, kto doznał szkody niemajątkowej, w przeciwieństwie do odszkodowania, które przysługuje w sytuacji wystąpienia szkody majątkowej.

Sąd, przy orzekaniu zadośćuczynienia, będzie miał na uwadze szereg okoliczności: długotrwałość leczenia i jego uciążliwość, rozmiar kalectwa, ewentualne oszpecenie, okres dochodzenia poszkodowanego do względnej sprawności czy ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, np. niemożność wykonywania pracy lub prowadzenia aktywnego trybu życia.

Zadośćuczynienie ma charakter zindywidualizowany, tak więc określenie jego wysokości przysparza wiele trudności. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zadośćuczynienie ma charakter fakultatywny, bowiem to do sądu należy decyzja o jego przyznaniu jak i wysokości. Warto również zapamiętać, że zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy – wypłacane jest co do zasady raz.

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie? Oczywiście poszkodowany. Ma to miejsce w przypadku zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Ale oprócz poszkodowanego, osobami uprawnionymi do świadczenia są osoby najbliższe. Mogą się one ubiegać o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej, jeżeli do śmierci osoby doszło w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Walka o zadośćuczynienie nie zawsze jest prosta, głównie z uwagi na konieczność merytorycznego uzasadnienia jego wypłacenia w pismach skierowanych do podmiotu odpowiedzialnego. Dlatego w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Polecamy usługi naszej kancelarii prawnej https://www.kancelaria-hajdas.pl

Zadośćuczynienie
Przewiń do góry