Szkoda w pojeździe

Adwokat Opole, Szkoda w pojeździe, Adwokat Opole | Kancelaria Prawna w Opolu | Dobry Adwokat

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują dwie możliwości naprawienia szkody. Jest to albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata odpowiedniej sumy. O ile zastąpienie utraconego dobra innym jest możliwe niemal zawsze, to sytuacja komplikuje się, gdy naprawienie szkody wynika z obowiązkowego ubezpieczenia OC i dotyczy naprawy samochodu.

Sprawcę szkody zastępuje zakład ubezpieczeń. A ten z kolei zobowiązuje się względem poszkodowanego do zapłaty odszkodowania, na którego wysokość składają się: restytucja techniczna, czyli przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody, wyrównanie szkody ekonomicznej, rekompensata w postaci zwrotu wszelkich wydatków i kosztów spowodowanych brakiem możliwości używania pojazdu po kolizji.

Spory o wysokość odszkodowania za szkodę w pojeździe są o tyle trudne, że nie są to kwoty jednoznaczne, ale zmienne w czasie, zależne od miejsca zdarzenia i naprawy oraz subiektywnych ocen. Ustawodawca w sposób ogólny reguluje kwestie odszkodowania na pojeździe, nie uwzględniając problemów technicznych i ekonomicznych. W praktyce wysokość odszkodowania przybiera postać kosztorysu naprawy, jaki sporządza zakład ubezpieczeń. Niestety bardzo często ubezpieczyciele, bazując na bierności i niewiedzy poszkodowanych, zaniżają pierwotną wartość pojazdu i wypłacają zbyt niskie odszkodowania. Dlatego nie  zawsze warto godzić się na propozycję odszkodowania firmy ubezpieczeniowej.

Prawo umożliwia poszkodowanemu skuteczne kwestionowanie wysokości otrzymanego odszkodowania. Zazwyczaj propozycje ubezpieczyciela nie są ostateczne i podlegają umiejętnej negocjacji. W przypadku nie przychylenia się ubezpieczyciela do naszej propozycji odszkodowania, zawsze pozostaje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową.

Kancelaria Prawna, Adwokat Opole – Paweł Hiper, Sebastian Hajdas

Szkoda w pojeździe
Przewiń do góry