Warunkowe przedterminowe zwolnienie

adwokat, Warunkowe przedterminowe zwolnienie, Adwokat Opole Kancelaria Prawna w Opolu, Adwokat Opole Kancelaria Prawna w Opolu

Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia stanowi jeden ze sposobów poddania sprawcy próbie. Polega na warunkowym zwolnieniu skazanego od odbycia reszty kary w sytuacji, gdy spełnionych zostaje kilka przesłanek.

Pierwszą z nich jest uzasadnione przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. A na to wpływ ma szereg czynników, takich jak postawa sprawcy, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

Skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie tylko w przypadku odbycia minimum połowy kary. Jednak należy pamiętać, że Sąd w wyroku skazującym może ustalić surowsze warunki skorzystania z warunkowego zwolnienia. Wobec recydywistów Sąd może zastosować warunkowe zwolnienie jedynie w przypadku odbycia 2/3 kary, a w przypadku multirecydywistów po odbyciu ¾ kary.

Okresem próbnym nazywany jest okres, w którym osoba skazana przebywa poza zakładem karnym w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia. Okres ten wynosi od 2 do 5 lat. Jeżeli w tym okresie skazany będzie łamał prawo, zwolnienie może zostać odwołane. Stanie się tak w szczególności w przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia, jeżeli zarówno w okresie próby, ale również w ciągu dalszych 6 miesięcy warunkowe zwolnienie nie zostało odwołane. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnieni składa się do Sądu Penitencjarnego, w okręgu którego przebywa skazany. Opłata od takiego wniosku wynosi 45zł.

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie należy wskazać, że spełniamy wszystkie warunki warunkowego zwolnienia. Następnie odbywa się posiedzenie, na którym Sąd przesłuchuje skazanego, po czym może wydać postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Przewiń do góry