Stwierdzenie nabycia i działu spadku – Kancelaria Prawna Paweł Hiper i Sebastian Hajdas

adwokat opole, Stwierdzenie nabycia i działu spadku – Kancelaria Prawna Paweł Hiper i Sebastian Hajdas, Adwokat Opole | Kancelaria Prawna w Opolu | Dobry Adwokat

W polskich ustawach nie istnieje żaden przepis, który nakazywał przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Po co zatem się je przeprowadza i kiedy?

Sąd stwierdza nabycie spadku na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Krąg osób posiadających taki interes jest bardzo szeroki. Oprócz samych spadkobierców wniosek może złożyć np. wierzyciel spadkodawcy czy spadkobiercy (osoba, która ma roszczenie wobec tych osób). Każdy z tych podmiotów posiada inny interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku, nie ma to jednak znaczenia dla sądu, ważne jest bowiem wykazanie samego interesu.

Aby wszcząć postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do wydziału cywilnego sądu rejonowego, w obrębie którego spadkodawca miał ostatnie miejsca zwykłego pobytu, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy oraz wszystkich uczestników postępowania, czyli wszystkich spadkobierców. Nieodzownym elementem jest również odpis aktu zgonu spadkodawcy, który należy dołączyć do wniosku. Wniosek wnosi się do sądu w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania oraz jeden egzemplarz dla sądu.

Posiadanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie oznacza jednak, że załatwione zostały już wszystkie sprawy spadkowe

Jakkolwiek w przypadku, gdy tylko jedna osoba jest spadkobiercą sprawa jest dosyć prosta, tak w przypadku kilku spadkobierców stwierdzenie nabycia spadku nie załatwia wszystkich spraw spadkowych. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wskazuje jedynie w jakim ułamku poszczególne osoby zostają powołane do spadku. Aby dokonać podziału spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców należy złożyć do sądu wniosek o dział spadku. We wniosku należy wskazać, jakiego podziału chcemy dokonać. Najczęściej stosowany przez sądy podział to podział fizyczny spadku, zgodnie  z którym sąd przyznaje na własność uczestnikom postępowania poszczególne części majątku. Uczestnikami takiego postępowania są wszyscy spadkobiercy.

Jeżeli we wniosku wskazujemy zgodny dział spadku, to jest taki, któremu żaden ze spadkobierców się nie sprzeciwia, wówczas opłata od takiego wniosku wynosi 300 zł. W każdym pozostałym przypadku opłata wynosi 500 zł.

Możliwe jest również przeprowadzenie jednego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu. Składamy wtedy jeden wniosek do sądu tytułując go „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku”.

W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji dotyczących konkretnej sprawy spadkowej zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią (tel. 662 022 477 lub 796 412 313, adres siedziby kancelarii: ul. gen. J. Zajączka 9/2, Opole, https://kancelaria-hajdas.pl, https://www.facebook.com/SebastianHajdasRadcaPrawnyOpole/).

Stwierdzenie nabycia i działu spadku – Kancelaria Prawna Paweł Hiper i Sebastian Hajdas
Przewiń do góry