Kontynuacja działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy – ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Adwokat Opole, Kontynuacja działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy – ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, Adwokat Opole | Kancelaria Prawna w Opolu | Dobry Adwokat

Nasza kancelaria prawna – adwokat opole, przedstawia kolejny z cyklu autorskich artykułów prawnych.

Dnia 25 listopada 2018r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Ma ona za zadanie pomóc w sprawnym  funkcjonowaniu firmy po śmierci jej właściciela.

Ustawa ta bowiem umożliwia osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Do momentu wejścia w życie tejże ustawy, po śmierci przedsiębiorcy, sytuacja prawna jego przedsiębiorstwa była trudna, gdyż wygasało wiele kluczowych dla funkcjonowania firmy praw. Zgodnie z przepisami nowej ustawy zarządca sukcesyjny może dokonywać czynności nie przekraczających zarządu zwykłego. Na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody – zezwolenie sądu. 

Na zarządcę sukcesyjnego może zostać powołana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być osoba wskazana przez przedsiębiorcę do pełnienia funkcji zarządcy, bądź też prokurent, jeżeli przedsiębiorca zastrzeże, że po jego śmierci  wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Oczywiście osoba powołana do pełnienia funkcji zarządcy musi uprzednio wyrazić zgodę na jej pełnienie. Zarówno powołanie, jak i wyrażenie zgody na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warto pamiętać, że ustawa przewiduje również powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Mogą tego dokonać małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Warto również podkreślić, że zarządca sukcesyjny prowadzi firmę tymczasowo – przez dwa lata, a za zgodą sądu przez pięć lub do czasu działu spadku.

Kancelaria Adwokacka w Opolu Paweł Hiper, Sebastian Hajdas zaprasza do współpracy.

Jeżeli jesteście Państwo ciekawi jak kształtuje się nasze wynagrodzenie:

https://kancelaria-hajdas.pl/kancelaria-prawna-w-opolu-sebastian-hajdas-pawel-hiper-wynagrodzenie/

Kontynuacja działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy – ustanowienie zarządcy sukcesyjnego
Przewiń do góry