adwokat opole

Wynagrodzenie pracownika w okresie epidemii

Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy. Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków ...
Czytaj Dalej
adwokat opole

Obowiązkowa kwarantanna a zasiłek chorobowy

W aktualnej sytuacji w kraju, podczas stanu epidemii, rząd polski wprowadził obowiązkowa 14 dniową kwarantannę dla osób przekraczających polską granicę. Niestety, dotychczas sytuacja takich osób pozostawał niejasna, a to ze względu na fakt, że nie dostawały one żadnego dokumentu potwierdzającego kwarantannę od sanepidu czy lekarza, a zgodnie z przepisami tylko ...
Czytaj Dalej
adwokat opole

Skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (TSUEC-260/18)

Dnia 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie mające bezpośredni wpływ na sytuację „frankowiczów” czyli osób, które zaciągnęły kredyty w walucie obcej w polskich bankach. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tejże problematyki oraz wyjaśnieni najistotniejszych postanowień przedmiotowego orzeczenia. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 ...
Czytaj Dalej
×

Zostaw numer oddzwonimyZostaw numer
oddzwonimy
Skip to content